NASZA OFERTA


SZANOWNY  PRZYJACIELU  HERALDYKI  I  NOWEJ  TRADYCJI RODZINNEJ

Jesteś orędownikiem pamięci rodzinej, pragniesz pozostawić swój ślad dla potomnych, stwórz coś co pozostanie w ich sercach na wiele pokoleń. Dokonaj fundacji własnego znaku rodowego. Zostań członkiem Polskiej Wspólnoty Heraldycznej

Przeczytaj do końca poniższe informacje, tu znajdziesz wszystko co związane jest z fundacją własnego herbu rodowego.

POLSKA ROLA HERBOWA

działąjąca przy towarzystwie PolskaWspólnota Heraldyczna Nova Heroldia, jako rola herbowa,  jest  pierwszą i jedyną instytucją heraldyczną w Polsce, która stwarza możliwości dokonania  fundacji nowego jak też rejestracji istniejącego potwierdzonego herbu rodowego.   

Rok założenia 1999 .

Aktywność przy Polskiej Wspólnocie Heraldycznej od 2005 roku

Polska Rola Herbowa, Nova Heroldia, jako rola herbowa dokonuje rejestracji potwierdzonych herbów szlacheckich jak też fundacji nowych herbów, sprawdzonych na jednorazowość i niepowtarzalność, zaprojektowanych według zasad i reguł heraldycznych oraz zgodnie z treścią statutu założycielskiego roli herbowej Nova Heroldia. Rejestracja jest bezpłatna. Opłacie podlega jedynie wykonanie na życzenie ozdobnego listu herbowego jak też aktu rejestracyjnego. W przypadku weryfikacji nadesłanych własnych herbów lub poprawek w projektach proponowanych przez fundatora, czynności te zostaną przekazane współpracującym z naszą rolą herbową certyfikowanym heraldykom. Polska Rola Herbowa  Nova Heroldia na życzenie może przejąć wszelkie prace koordynacyjne związane z projektem, wykonaniem, sprawdzeniem na jednorazowość i niepowtarzalność oraz rejestracją nowego herbu rodowego. W innych przypadkach prosimy zwracać się do współpracujących z rolą herbową heraldyków.

Uwaga!!! Z dniem 1 stycznia 2020 roku w związku z problemami ze strony niektórych fundatorów w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy fundacji i rejestracji herbu, a co za tym idzie ciągłymi ich uzupełnieniami i aktualizacją, wprowadza się przekazywanie wyżej wymienionych dokumentów wyłącznie drogą poczty elektronicznej na zasadzie ich skenu. Dopiero po weryfikacji tak przesłanych dokumentów prowadzący heraldyk ustali termin przeprowadzenia kroków fundacji lub rejestracji herbu.Nadmieniamy że podawanie numeru dowodu osobistego, wymagane jest jedynie w przypadku wątpliwości  co do nadesłanych dokumentów dotyczących herbów szlacheckich.

Zgłoszenie fundacji nowego lub rejestrację istniejącego herbu, należy dokonać w formie wniosków które są  do pobrania na stronie wniosek fundacji i rejestracji

Wraz z wnioskiem o rejestrację prosimy o przesłanie własnoręcznie zredagowanej genealogii rodziny z adnotacją o zezwoleniu na publikację tych informacji. Genealogia ta zostanie zamieszczona w internetowej jak też książkowej formie herbarza. 

Celem sprawniejszej realizacji kroków fundacyjnych oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości prosimy o optymalne wypełnienie wniosków fundacycjnych.

Tworzymy i pielęgnujemy tradycję rodzinną

 

Jednocześnie z całą siłą dementujemy pogłoski, o rzekomych wysokich  kosztach  dokonywania fundacji i rejestracji własnego herbu w roli herbowej Nova Heroldia. Informacje takie zostały zamieszczone na stronie https://www.moremaiorum.pl/ Nr 8 (79) | Sierpień 2019 gdzie w artykule Sławomira Żaka ,,Czym są współczesne herbarze? Czy warto „kupić” znak rodowy? ,,bez sprawdzenia faktycznego stanu rzeczy ustalono  na ponad  2000  zł. Ani teraz ani w przeszłości nie pobieraliśmy takiego honorarium. Prosimy fundatorów jedynie o wyrównanie naszych kosztów własnych. (materiałów, druku, ozdobnej  oprawy, kosztów wysyłki) co stanowi faktycznie ułamek tej kwoty.

Dla porównania zasady i koszty dokonania fundacji i rejestracji mieszczańskiego herbu w heroldiach zagranicznych np. Proheraldica w Niemczech.

Galeria roli herbowej Nova Heroldia

 

20170128_115248
Przykład listu herbowego

Wzór listu herbowego dla herbów zarejestrowanych w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia

 

Herbarz Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej

Nova Heroldia. Tom I oraz Tom II 

Wydanie książkowe format A5, 189 stron. Twarda, skóropodobna oprawa, Tłoczone, złote napisy. Ręczne wykonanie na indywidualne zamówienie. Zawartość: Wizerunki 55 zarejestrowanych szlacheckich, jak też nowo ufundowanych herbów mieszczańskich, genealogia rodzin. Wprowadzenie do kanonów heraldyki żywej. Między innymi omówienie takich tematów jak: elementy składowe tarczy herbowej, podział tarczy, figury heraldyczne, tynktury, szrafowanie, blazon oraz mały leksykon heraldyczny.

20170426_095140

20170426_095112

20170426_095020

Większość materiałów opublikowanych w tej witrynie, tekstów i grafik, jest objęte prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi  w rozumieniu polskiego prawa autorskiego

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”)

Prawa autorskie do tych materiałów przysługują bądź Wspólnocie Heraldycznej „Nova Heraldia”, bądź jej członkom lub współpracownikom i jedynie za ich zgodą mogą być kopiowane i rozpowszechniane.

Ponadto herby osób fizycznych i prawnych zamieszczone w tej witrynie stanowią własność i dobro osobiste ich Właścicieli, stąd podlegają dodatko ochronie prawnej jak wszelkie inne dobra osobiste i nie mogą być bez zgody ich Właścicieli kopiowane i rozpowszechniane.

W kilku przypadkach (ilustracje w artykule „Herb mieszczański”, „Blazon”) umieściliśmy ilustracje pobrane ze strony Wikimedia Commons, umieszczone tam na zasadach GFDL (GNU Free Documentation License) i jako takie nie podlegające zwyczajnym prawom autorskim. Za wykorzystane materiały serdecznie dziękujemy Fundacji Wikimedia!

Wizerunki herbów w dziale „Słownik – przykłady blazony”, oraz niektóre inne w dziale „Słownik” umieściliśmy za przyzwoleniem Pana Manfreda Dreiss właściciela wydawnictwa Verlag Degener & Co Am Brühl 9 D-91610 Insingen
Za wykorzystane materiały serdecznie dziękujemy Panu Manfredowi Dreiss i Wydawnictwu Verlag Degener!

Zainteresowanych kopiowaniem tekstów lub grafik z naszej witryny prosimy o kontakt:

 

 

 

 

 

 

       .