Nasza oferta


NASZA OFERTA

Jesteś orędownikiem tradycji rodzinej, pragniesz pozostawić swój ślad dla potomnych, stwórz coś co pozostanie w ich pamięci. Dokonaj fundacji własnego znmaku rodowego.

Zostań członkiem Polskiej Wspólnoty Heraldycznej

Wspólnota Heraldyczna Nova Heroldia, jako rola herbowa, zwana dalej Pierwszą Powszechną Otwartą Księgą Herbową jest  pierwszą i jedyną heraldyczną instytucją w Polsce które stwarza możliwości dokonania  fundacji nowego jak też rejestracji istniejącego potwierdzonego herbu rodowego.   

Wspólnota Heraldyczna Nova Heroldia, jako rola herbowa dokonuje rejestracji potwierdzonych herbów szlacheckich jak też fundacji nowych herbów, sprawdzonych na jednorazowość i niepowtarzalność, zaprojektowanych według zasad i reguł heraldycznych oraz zgodnie z treścią statutu założycielskiego roli herbowej Nova Heroldia. Rejestracja jest bezpłatna. Opłacie podlega jedynie wykonanie na życzenie ozdobnego listu herbowego jak też aktu rejestracyjnego. W przypadku weryfikacji nadesłanych własnych herbów lub poprawek w projektach proponowanych przez fundatora, czynności te zostaną przekazane współpracującym z naszą rolą herbową heraldykom którzy uzgodnią wysokość honorarium za zlecone prace. Nova Heroldia na życzenie może przejąć wszelkie prace koordynacyjne związane z projektem, wykonaniem, sprawdzeniem na jednorazowość i niepowtarzalność oraz rejestracją nowego herbu rodowego. W innych przypadkach prosimy zwracać się do współpracujących z rolą herbową heraldyków.

Uwaga!!! Z dniem 1 stycznia 2010 roku w związku z problemami ze strony niektórych fundatorów w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy fundacji i rejestracji herbu a co za tym idzie ciągłymi ich uzupełnieniami i aktualizacją, wprowadza się przekazywanie wyżej wymienionych dokumentów wyłącznie drogą poczty elektronicznej na zasadzie ich skenu. Dopiero po weryfikacji tak przesłanych dokumentów prowadzący heraldyk ustali termin przeprowadzenia kroków fundacji lub rejestracji herbu.

Zgłoszenie fundacji nowego lub rejestrację istniejącego herbu, należy dokonać w formie wniosków które są  do pobrania na stronie wniosek fundacji i rejestracji

. Wraz z wnioskiem o rejestrację prosimy o przesłanie własnoręcznie zredagowanej genealogii rodziny z adnotacją o zezwoleniu na publikację tych informacji. Genealogia ta zostanie zamieszczona w internetowej jak też książkowej formie herbarza. 

Celem sprawniejszej realizacji kroków fundacyjnych oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt E-Mailem.

Oto nasza propozycja.

Dzięki współpracującym z forum heraldycznym wspólnoty heraldycznej Nova Heroldia heraldykami, możliwe jest dokonanie aktu fundacji nowego herbu rodowego. W tym:

1. Zlecenie opracowania konceptu herbu rodowego w zakresie projektu  i wykonania z uwzględnieniem reguł heraldycznych jak też dokonanie sprawdzenia na jednorazowość i niepowtarzalność fundowanego herbu. Ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak:

– podział tarczy herbowej

– zastosowanie figur heraldycznych i symboli graficznych

– zastosowanie farb, ich znaczenie i wymowa

–  zastosowanie klejnotu jako indywidualnego symbolu

– blazon herbu

2. Zlecenie wykonania oryginalnego   herbu rodowego w formacieA4

Własny herb rodowy zostanie wykonany według wszelkich reguł sztuki heraldycznej i artystycznej, na życzenie fundatora w formie ozdobnej .

3. Dokonanie rejestracji herbu w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nowa Heroldia udokumentowane zostanie poprzez wystawienie aktu rejestracyjnego, potwierdzającego fundację lub dodatkowo na życzenie fundatora, ozdobnego listu herbowego. Z chwilą rejestracji przystępujemy do szerokiej publikacji tak zarejestrowanego herbu, poprzez umieszczenie  jego wizerunku w książkowej formie herbarza Nova Heroldia,  jak też w internetowym zestawie roli herbowej www.novaheroldia.net

Bez ryzyka.

Tylko i wyłącznie 100 procentowe zadowolenie fundatorów jest gwarancją naszego dobrego imienia. Dlatego też przystępując do powierzonego nam zlecenia nawiązujemy bezpośredni kontakt z fundatorem w celu omówienia poszczególnych etapów fundacji. Aby zapewnić prawidłowy przebiegu procedury  fundacji herbu rodowego, w razie potrzeby zostanie powołana komisja heraldyczna złożona z doświadczonych heraldyków. Uregulowanie honorarium za pracę introligatora (oprawa listu herbowego i innych zleceń odbywa się bezpośrednio z wykonawcą tych prac lub w razie przekazania całego procesu fundacji bezpośrednio naszej roli herbowej w z przyjmującym heraldykiem).

Terminy

Od momentu wykonania projekt do czasu rejestracji może upłynąć od 4 do 6 tygodni. W tym to okresie o ile nie nastąpią inne trudności staramy się wywiązać z powierzonego zadania. Uregulowanie należnego honorarium za zlecone osobom trzecim prace będą rozliczne według ich kosztów własnych. Fundacji własnego herbu rodowego dokonać mogą osoby mieszkającym w Polsce jak też poza jej granicami.

 

 20170426_095140

20170426_095112

20170426_095020

Przykład aktu rejestracyjnego

Wzór aktu rejestracyjnego dla herbów zarejestrowanych w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia

20170128_115248

 

Herbarz Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej

Nova Heroldia. Tom I oraz Tom II 

Wydanie książkowe format A5, 189 stron. Twarda, skóropodobna oprawa, Tłoczone, złote napisy. Ręczne wykonanie na indywidualne zamówienie. Zawartość: Wizerunki 55 zarejestrowanych szlacheckich, jak też nowo ufundowanych herbów mieszczańskich, genealogia rodzin. Wprowadzenie do kanonów heraldyki żywej. Między innymi omówienie takich tematów jak: elementy składowe tarczy herbowej, podział tarczy, figury heraldyczne, tynktury, szrafowanie, blazon oraz mały leksykon heraldyczny.

Wysprzedane, więcej nie osiągalne

 

 

 

 

 

 

 

       .