SPRAWDZENIE HERBU


Certyfikowany heraldyk przyjmie do weryfikacji projekt herbu, osoby pragnącej dokonać fundacji i rejestracji w Polskiej Roli Herbowej.

 

Kontakt

herb.weryfikacja@moreantiqua.com

Zakres prac

1. Pomoc w stworzeniu prawidłowego herbu pod względem poprawnosci heraldycznej, jak też w doborze symboliki i odpowiednich barw.

2. Doradztwo w dokonanywaniu zmian własnego projektu.

3. Zredagowanie blazonu ( opisu herb) dla prawidowego herbu.

4. Stworzenie odpowiedniej legendy herbowej, akceptowanej przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej.

5. Przejecie całego procesu związanego z fundacją i rejestracją prawidłlowego herbu.

Uwaga ! Nie wykonuję projektów graficznych herbu.

Wszelkie informacje wstępne związane z doradztwem i pomocą w stworzeniu własnego herbu omawiane są indywidualnie.

Proszę o krótkie i zwięzłe zapytnia odnoszące się do wyzej wymienionych punktów.