Herb szlacheckiherb Ogończyk

Herby szlacheckieTematyka podjęta w tej rubryce z powodzeniem posłuży wszystkim zainteresowanym szeroko pojętą heraldyką szlachecką. Naszym celem nie jest zastąpienie heraldycznych opracowań naukowych a jedynie przybliżnie szerszemu gronu miłośników tematu, odrębności heraldyki polskiej. Dociekania te oparliśmy na wielu źródłach genealogiczno-heraldycznych w szczególności na opracowaniach takich autorytetów jak Niesiecki i Lelewel. Wiodącymi tematami są: Właściwości herbów polskich, łączenie herbów, wydzielanie synonimów nazw herbowych, powstawanie odmian herbowych, zastosowanie symboliki i jej znaczenie w głównych pierwiastkowych herbach polskich. Ustalenie się herbów polskich zwiazane jest nierozłącznie z faktem specyficzności istnienia polskiego stanu szlacheckiego. Herb Podkowa zaliczany do herbów pierwiastkowych w swej prostocie nawiązuje do do najpowszechniej stoswanego symbolu herladycznego. Analizując stare przekazy historyczne dotyczące wygladu pierwszych wspominanych herbów pierwiastkowych niesposób oprzeć sie wrażeniu że na przestrzeni wieków wiele z tych znaków uległo niewłaściwej interpretacji. Szczególnie w odniesieniu do herbu z zastosowaniem symbolu półksiężyca. Podobieństwo tego znaku do podkowy spowodowało mylne jego zakwalifikowanie przez co w konsekwencji zaliczono znak ten w swej treści graficznej do znaku podkowy. Symbol półksiężyca bez dodatkowych elementów istnieje jedynie w wersji podstawowej herbu Scheliha na Śląsku, czyli złotego półksiężyca barkiem ku dołowi w czerwonym polu lub w wersji złotego półksiężyca w niebieskim polu, polskiego herbu podstawowego Szeliga. Wracając do herbu pierwiastkowego Podkowa należy powiedzieć że wystepuje on w symbolice, podwójnie, potrójnie, ocylami w góre, w dół, w prawo lub w lewo.W kombinacji z innymi elementami tworzy on wiele odmian herbowych i służył około 968 rodzinom. Ustalając że herb ten w swojej podstawowej formie wystepuje jako pojedyncza podkowa zwany herbem Podkowa, jak też w wersji herbu Podkowy trzy, możemy pokusić się o stwierdzenie że symbol podkowy jest podstawą dla nastepujących odmian. Herb Pobóg, odmiana I : w niebieskiej tarczy podkowa srebrna ocylami w dół, na barku złoty krzyż kawalerski złożony. Herb Pobóg, odmiana II : w niebieskiej tarczy podkowa srebrna ocylami w dół pod którą gwiazda złota złożona, na barku złoty krzyż kawalerski złożony, w towarzystwie dwóch gwiazd złotych. Herb Dąbrowa: w niebieskiej tarczy podkowa srebrna ocylami w dół w których po jednym krzyżu zaćwieczonym ustawiono, na barku złoty krzyż kawalerski. Poprzez połączenie z innymi herbami: z herbem Troska powstały herby: Niezgoda, Dubnia, Rudnica z herbem Strzegonia powstał herb: Białynia z herbem Szeliga powstał herb: Zatajony Miesiąc Poprzez dodanie krzyża i gwiazd powstały odmiany: Herb Lubicz Herb Krzywda Herb Tępa podkowa Herb Jastrzębiec Porzez dodanie miecza lub szabli powstał: Herb Łzawa Herb Belina Herb Zagłoba Poprzez połączenie z rogiem (trąbą) Poprzez połączenie z kluczem Herb Pokora Poprzez połączenie odmian z innymi herbami: Odmiany Pobóg z herbem Troska powstał herb Dołęga Odmiany Lubicz z herbem Szeliga powstał herb Boża Wola Odmiany Tępa podkowa z herbem Troska powstał herb Żabka Odmiany Jastrzębiec z herbem Troska powstał herb Białynia Poprzez połączenie herbu Podkowa z innymi dwoma herbami powstał: Połączenie z herbem Troska i Mieczem powstaje Niezgoda Poprzez połączenie odmiany z innymi dwoma herbami: Odmianz Pobg z herbem Troska i Róg(Trąba) powstał herb Łada

Ponieważ polska heraldyka szlachecka jest stosunkowo dobrze opracowana, w porównaniu z polskim językiem blazonowania i heraldyką mieszczańską, ten dział opracowujemy w trzeciej kolejności , po wymienionych projektach. W związku z tym, będzie uzupełniany systematycznie ale powoli, dlatego przepraszamy Miłych Gości za braki w tym dziale.