PROJEKT ZLECENIE


Przedstawiamy certfikowanych heraldyków wspólpracujących z naszą rolą herbową, którzy przejmą od Państwa zlecenie wykonania projektu nowego herbu mieszczańskiego.

Wybór należy do Państwa

Paweł Towpik

p_towpik@wp.pl

Alice Wallenberg

projekt@moreantiqua.com

Andrzej Brzezina Winiarski

andrzej.brzezina.winiarski@gmail.com

Kamil Wójcikowski

kamil.wojcikowski@wp.pl  

Podjecie procesu fundacji własnego herbu rodowego rozpoczyna się z chwilą wypełnienia formularzy znajdujacych się na naszym portalu www.novaheroldia.net (podstrona wniosek – fundacja -rejestracja) i wysłania ich do nas, bądź na adres E-Maila wybranego certyfikowanego heraldyka.

Przyjęcie przez certyfikowanego heraldyka zlecenia opracowania projektu herbu rodowego realizowane jest bezpośredni w zakresie stworzenia odpowiednich elementów godła i klejnotu, z uwzględnieniem reguł heraldycznych oraz wszelkich możliwych aspektów nawiązujących do nazwiska, zawodu, pochodzenia i historii rodziny fundatora.

Zlecenie wykonania oryginalnego   herbu rodowego zostanie zrealizowane według wszelkich reguł sztuki heraldycznej.

Bez ryzyka.

Tylko i wyłącznie 100 procentowe zadowolenie fundatorów jest gwarancją naszego dobrego imienia. Dlatego też przystępując do powierzonego nam zlecenia nawiązujemy bezpośredni kontakt z fundatorem w celu omówienia poszczególnych etapów fundacji. Uregulowanie honorarium (za pracę introligatora, oprawa listu herbowego, ozdobne wydruki listu herbowego, aktu rejestracyjnego, legendy herbowej lub innych oferowanych akcesoriów) odbywa się bezpośrednio z wykonawcą takiego zlecenia.

Terminy

Od momentu wykonania projekt do czasu rejestracji może upłynąć od 4 do 6 tygodni. W tym to okresie o ile nie nastąpią inne trudności staramy się wywiązać z powierzonego zadania. Uregulowanie należnego honorarium za zlecone osobom trzecim prace będą rozliczne według ich kosztów własnych. Fundacji własnego herbu rodowego dokonać mogą osoby mieszkającym w Polsce jak też poza jej granicami.