Wniosek fundacji i rejestracji


Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi poniżej.Celem podjęcia kroków fundacji lub rejestracji herbu, należy pobrać  prezentowane poniżej, w formacie pdf formularze i wypełnione przesłać  na adres towarzystwa.

Aby przyspieszyć procedurę, wypełnione formularze należy przesłać pocztą elektroniczną, na adres:info@novaheraldia.net

Rola herbowa Nova Heraldia będzie rozpatrywać  jedynie takie wnioski, które posiadają pełną dokumentację. Materiały genealogiczne powinne zostać własnoręcznie zredagowane celem uniknięcia nieporozumień. Za pomyłki jakie wystąpią w przekazanych nam dokumentach rola herbowa Nova Heraldia nie berze odpowiedzialności. Wszelkie  koszty związane z poprawą dokumentów, nie zawinionymi z naszej strony, przejmuje  fundator herbu. (wykonanie nowych, poprawianych dokumentów, koszty wysyłki)

Towarzystwo Polska Wspólnota Heraldyczna
Rola Herbowa
Nova Heraldia
ul. Bankowa 27
58-505 Jelenia Góra