ZASÓB ARCHIWALNY


Zasób archiwalny oraz zbiory heraldyczne Wspólnoty Heraldycznej – Nova Heraldia

Uwaga ! Symbol gwiazdki (* ) zamieszczony przy tytułach publikacji oznacza że pozycja ta nie jest jeszcze na stanie naszego księgozbioru.

Uwaga ! Symbole dwóch gwiazdek (** ) zamieszczony przy tytułach publikacji oznacza że nie są one na stanie naszego archiwum jednakże posiadamy dostęp do wymienionej pozycji.

Publikacje Polska

Publikacje Czechy

Publikacje Węgry

Publikacje Rosja

Publikacje Ukraińskie

Publikacje Niemcy

Publikacje Austria

Publikacje Szwajcaria

Publikacje Francja

Publikacje Anglia

Publikacje Włochy

Publikacje Hiszpania

Publikacje Skandynawia

Publikacje inne

Publikacje Polska

Wielka Księga Heraldyki – Alfred Znamierowski

Herbarz Polski – Adam Boniecki z nazwiskami od A do M, plus uzupełnienia i sprawozdania do części 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich.

Herby Rycerstwa Polskiego – Bartosza Paprockiego

Wspomnienia Zgonu Zasłużonych w Narodzie Polaków -Eustachego Marylskiego

Ideaologia funkcji herbu w XVII wieku – Sławomir Baczewski **

Rodzina – Herbarz Szlachty Polskiej Seweryna hrabiego Ursuskiego

Rocznik Szlachty Polskiej – Jerzego Sewera hr. Dunina Borkowskiego

Historyczne Pamiatki Znamienitych Rodzin i Osób Dawnej Polski – Tomasza Święckiego

Księga Herbowa Rodów Polskich – Julisza hr. Ostrowskiego

Drugie krakowskie kolokwium heraldyczne ,,Pieczecie …. – Sylwia Pisarska **

Poczet Szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiej

Tablice Odmian Herbowych – Stanisława Chrząńskiego

Insygnia, symbole i herby polskie. – Alfred Znamierowski

Order Orła Białego – Stanisława Łozy

Herbarz Polski – Kaspra Niesieckiego z poprawkami Jana Nepomucena Borkowskiego

Herbarz Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego autor dr. Staisław Dumin

Legja Honorowa w Polsce 1803/1923 – Stanisława Łozy

Zarys genealogii kilku rodzin szlacheckich ….. – Jerzy Horwat, Zdzislaw Jedynak**

Godła na kamieniach w Dusznikach, Kłodzku …. Ryszard Grzelakowski**

Zbiory nazwisk szlachty z opisem herbów …. – Piotra Nałęcza Małachowskiego

Polskie Rody Szlacheckie i Ich Herby – Tadeusz Gajl

Herbarz Polski – od średniowiecza do XX wieku -Tadeusz Gejl

Francuskie lilie w herbie biskupstwa wrocławskiego… – Przemysław Wiszewski **

Herbowe ekslibrisy …. – Arkadiusy Wagner **

Staropolskie herbarze – Mariusz Kazanczuk

Wielki Herbarz Rodów Polskich – Andrzej Kulikowski

Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie: od połowy 14 w. aż do 20 w. – Chmiel, A. Kraków: Muzeum Przemysłowe im. A. Baranieckiego, 1922.*

Herby biskupów-ordynariuszy diecezji włocławskiej…… – Jarosław Wąsowicz**

„Herbarz mieszczański”. Rocznik Krakowski I, 1898; III, 1900; V, Chmiel, A. 1902

Znaki zwycięskiego orła. – Tomas Pietras **

Herby patrycjatu gdańskiego. Gdańsk: KAW / Gdańska Fundacja Książki, Gizowski, M. R. 1999.

Dekoracje heraldyczne wielkiej sali na zamku w Żagani.. – Jacek Witkowski**

Das Wappenbuch Codes Sauma … – Ludwig Igalffy von Igaly**

Herbarz patrycjatu toruńskiego. Gumowski, M. Toruń: PAN, 1970.

Lingua symbolika. – Tomasz Panfil**

Merk jako graficzny pierwowzór znaku własności. Wybrane zagadnienia z zakresu badań dokumentów. Warszawa: Wyd. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Janiszewska-Rybka, A. 2007.*

Herby mieszczaństwa poznańskiego. Namysłowski, B. Poznań: 1930.*

Merki rybaków pomorskich. Przycznek do heraldyki i folkloru. Namysłowski, B. Kraków: 1925.*

Znamiona bartne mazowieckie 17 i 18 wieku i inne znaki ludowe. Przyczynek do heraldyki i folkloru. Poznań: Drukarnia „Przeglądu Leśniczego i Rynku Drzewnego”, Namysłowski, B.1927.**

Merki rybaków morskich wybrzeża Gdańskiego. Warszawa: Prace Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, A.Ropelewski, 1960.*

Godła domów krakowskich. Sternschuss, A. Rocznik Krakowski II, 1899.*

Die Wappen der vier Ritterschaften – Heiner baron von Hoyningen**

Ilustrowany Przewodnik Heraldyczny – Ryszard T.Komorowski

Nieznane projekty bandery polskiej .. – Stefan Krzysztof Kuczyński**

O heraldyce Polskiej – Stanisław hr. Mieroszowski

O potrzebie i możliwościach badań nad herbami … – Paweł Stróżyk **

Tajemnice herbów polskich – Lech Chmielewski

Tajemnice polskich rodów arystokratycznych – Soturnin Sobol

Schlesische Wappen im Werk des berümten … – Andreas Kutschelis**

Nauki pomocnicze historii – Józef Szymański

Nieznana szlachta Polska i jej herby – W. Wittyg

Herby Szlachty Rzeczypospolitej – Andrzej Brzezina Winiarski

Herbarz Szlachty Śląskiej – Roman Sękowski Tom I-III

Orzeł biały. Herb państwa polskiego – Aleksandra Jaworska **

Herbarz Polski – Hipolit Stupnicki

Święty Wojciech w polskiej heraldyce samorządowej. – Piotr Gołdyn **

Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne ….. Paweł Dudziński Tom I-II

Schlesiche Wappen in mittelalterlischen handschrieft…- Paul Breitschneider**

Polskie herby i zawołania – z drzeworytami Antoniego Musiałkowskiego. Drukarnia U.J. pod zadrządem Jozefa Filipowskiego

Średniowieczni Sarmaci – obraz przeszłości w legendach … Mariusz Kazańczuk**

Znaki na srebrze …. – Michał Gradowski **

Nazwiska i herby zasłużonych Polaków do końca XIX wieku Tom I – III

Słownik staropolskich nazw osobowych Tom I-VI

Symbole i herby jako zabytki – Styefan Kuczyński**

Gra w herby czyli przyczynek do popular … – Stefan Kuczyński**

Księga nazwisk ziemi gdańskiej – Bogusław Kreja

Statistisches Handbuch der Provinz Posen – opracowanie z 1870 roku

Schlesische Curiositeäten, die ansehlischen Geschlechter des Schlesischen Adels vor 1720 – von Johannes Sinapius

Wegweiser durch die Schlesischen Geschichtqullen bis zum Jahre 1550 – von C. Grünhagen

Geschichte des Landes Posen – 1881 von Dr. Christian Haye

Polski herbarzyk … – Kajetan Seriusz Wolski **

Ausführliche Beschreibung der gegenwertigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogthums Vor und Hinterpommern, Posen und Schlesien

Monety, herby i pieczęcie w systemie symboli …… – Zenon Piech **

Abgestorbene Preussische Adel Provinz Ost und Westpreussen – Mit Register und Genealogie. Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Herby wojewódzytwa pomorskiego – Mirosław Konarski-Mikołajewicz**

Abgestorbene Preussische Adel Provinz Pommern – Mit Register und Genealogie. Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Źródła do badań nad heraldyką Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – Artur Konopacki **

Abgestorbene Preussische Adel Provinz Schlesien – Mit Register und Genealogie. Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy – redakcja Wojciech Drelicharz i Zenon Piech**

Herby i motywy heraldyczne na monetach … autor – Radosław Gaziński i Genowefa Horoszko

Królewskie lwy – Małgorzata Wilska **

Burgundzkie herby kapituły płockiej – Maria Starnawska **

Kiedy powstal tzw. herbarz arsenalski – Piotr Dymel **

Herby i znaki wyższych uczelni w Drugiej Rzeczypospolitej … Anita Grzegorczyk**

Herby ziemskie w heraldyce wojskowej – Tadeusz Jeziorowski **

Między orłem białym a czerwonym – Sławomir Górzynski **

Herbarz rodu Przewoskich …. – Zygmunt Ruttendolf Przewoski**

Herby rodów pomorskich – Daniel Żegunia i Michał Kubiak**

Minuscula zur schlesischen Kirchengeschichte… – Ewald Walter**

Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku autor Henrzk Soroka

Heraldzka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku – autor Marek Adamczewski

Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565 część II Krzysztofa Chłapowski i Helena Żytkowicz

Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Opracowanie Anna Wajs

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697-1794 – Opracowanie Andrzej Rachuba i Przemysław P. Romaniuk

Bibliografia Genealogii i Heraldyki Polskiej za lata 1980-2001 – Anna Celej

Korona Polska – autorstwa Kaspra Niesieckiego

Herbarz Rodzin Szlacheckich Królestwa Polskiego – autorstwa Mikołaja Pawliszewa replika wydania z 1853 roku

Jan Karol Dachnowski: „Herby szlacheckie w ziemiach pruskich” ok. 1620, reprint Biblioteka Kórnicka

Do góry

Publikacje Czechy

Radonice – Ferdinand Madera **

Die Wappen des Mährisches Adel Band I-II. Kontynuacja dzieła Siebmachera, wydanie Deutsche Herold

Erbovni znameni ZETA v ceskomoravske heraldik… Miroslav Pawlak**

Vidensky rukopis Cvp 8830 – Pavel R.Pokorny**

Armales Andorovcov z Ciemnecho Brodu – Peter Novosedlik**

Zur öffentlichen und privaten Kunst in Mähren …. – Ivo Hlobil **

Malteszky kostel Panny marii pod Retezem … – Franisek Skrivanek **

Galerie ctyr znaku na zamku v Blatne.. Jan Olejnik **

Heraldicke pamatky doby Lucemburku.. Tomas Krejcik**

Der Böhmisches Adel von Rudolf graf Meraviglia Trivellu – Kontynuacja dziela Siebmachera, wydanie Deutsche Herold

Tri nove uherske armalesy u Opave.. – Karel Müller**

Heraldicky register Slovenkey republiky – Peter kartous i Ladislav Vrtel – herby miejscowosci **

Armales Martina Waradycho – Ursula Ambrusova **

Heraldicke pamatky kostela pann Marie pod …… Frantisek Skrivanek **

Heraldicke a napisove pamiatky ….. – Ferdinand Madera**

Ceska panovicka a statni symbolika… – Pavel Sedlacek **

The Double-queued Lion of Bohemia as Symbol… – Jiuri Louda **

Dluhopis z roku 1646 – Ferdinand Madera **

Heraldicke pamiatky regionu Teplice – Ferdinand Madera**

Heraldicka a sfragisticka vyzdoba gotickich ….. Morave a ve Slesku – Leos Micak **

Otazka puvodni peceti a znaku … – Libor Gotffried**

Korunovacni korohve ceskych stavu z roku 1723.. – Pavel Sedlacek**

K heraldickym pamamatkam v Chrudimi … – Juri Charvat **

Znaki klasteru vceskich zemich.. – Pavel R. Pokorny**

Znaki rozmberska erbovni svetnice na cesko…. Anna Kubikova**

Ceska Republika ve znacich, symbolech a erbach. – Josef Augustin**

Heraldicka vyzdoba okien kastela… – Jana Orsulova**

Tese o vjivji statniho znaka i … – Pavel Sedlacek**

Pet heraldickych zajimovasti ze lanska .. – Jaroslaw Vykouk**

Zanikla Rosmberska Erbovni svetice na … – Anna Kubikova**

Erby na kachlicach.. – Jozef Novak**

Prapory a korohve z bitvy u Jankova .. – Eva Turek**

Pojem CORONA v ceskych zemich.. – Karolina Adamova**

Znak strahovske kanonie .. – Pavel R.Pokorny**

Ke stani a zemske symbolice Ceskeho statu.. – Milan Hilnomaz**

Znaky klasteru v Cechach a na Morave .. – Pavel R. Pokorny**

Daisli erbovni galerie na Prazkem hrade.. – Pavel R: Pokorny**

Česke erby” (wraz z Josefem Janačkiem), Praha, Albatros, 1988 – Jiří Louda:

Znamení a znaky nešlechticů Zvláštní otisk z Časopisu Rodopisné společnosti československé v Praze, ročník V., 1933 – Antonín Markus – Josef Pilnáček (PDF)

 

Do góry

Publikacje Węgry

Der Ungarische Adel von Geza von Csergheö – Suplemend und Anhang. Kontynuacja dzieła Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Tri nove uherske armalesy v Opave – szlachta węgierska – Karel Müller **

Hof-Rathaus-Kapitel – Dusan Buran. Herby miast węgierskich **

Do góry

Publikacje Rosja

Gerby i geraldycnyja vyjavy na graviurach ,,Biblii…… Aleksjej Salanda **

Genezis Pogoni – dierzaunaga gerba…. – Aljaksiej Salanda**

Zjamelnyja gerbyVjalikago knjiastv6 Litouskaga… – Aljaksiej Salanda**

Die Wappen der vier Ritterschaften – Heiner baron von Hoyningen**

Rigas sw.Jana gildes kaussar vaku … – Inita Dzeime**

Publikacje Ukraińskie

Zapiski genealogiczne Ukrainskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom VI Lwów 2007

Rejestr osobowych herbow część I Lwów 2003

Rejestr osobowych herbow część III Lwów 2005

Rejestr osobowych herbow część IV Lwów 2003

Znak -wydanie biuletynu ukraińskiego towarzystwa genealogicznego nr 1

Znak -wydanie biuletynu ukraińskiego towarzystwa genealogicznego nr 38

Znak -wydanie biuletynu ukraińskiego towarzystwa genealogicznego nr 45

Ilustrowany słownik heraldyczny – autor Nikolaj Starodubczew Donieck 1996

Do góry

Publikacje Niemcy

Johann Siebmacher Wappenbuch – replika pierwszego wydania.

Generalregister zur Deutsche Wappenrole 1920-2001- Herausgegeben von Deutsche Herold

General Indexs Wappenbuch Münchener Herold Band I-VII

Neues Preussisches Adels-Lexicon oder genealogische und diplomatische Nachrichten – Frieherrn Zedlitz-Neukirch.

Die Kleineren Szepter der Greifswalder Univer … Dirk Alvermann **

Ich gestalte mein Familienwappen selbst – Ralf Stelter

Deutsche Wappenrolle -Herausgegeben vom Herold Verein für Heraldik, Genealogie und Verwandte Wisenschaften, zu Berlin Band 1 – 71

Grosses Wappen Bilder Lexikon der Bürgerlichen Geschlechten Deutschland, Österreich und der Schweiz- von Gotfreied Neubecker

Deutsche Wappenkunst – Heinrich Haussmann

Familiengeschichte und Wappenkunde – Kaiser und Linder

Genealogisches Handbuch des Adels Gesamtverzeichnis – Silvia Maria von Hueck

Kleiner historischer Städtenamen-Schlüssel für Deutschland und die ehemaligen deutschen Gebiete Mittel und Osteuropa von Fritz Verdenhalven

Abgestorbene Preussische Adel Provinz Brandenburg – Mit Register und Genealogie. Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer Ban I-VI – con Götz Freih. von Hauwald

Ausführliche Beschreibung der gegenwertigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogthums Vor und Hinterpommern, Posen und Schlesien

Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst – von F. Warnecke 1884

Baltisches Wappenbuch – von Profesor Hilderbrand, A-L-Normans Litografii Stockholm

Munchener Herold -Wappenrolle-Indeks Nazwisk

Genealogisches Handbuch des Adels Führstliche, Gräfliche Häuser

Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1889

Gothaischer genealogische Taschenbuch der Gräfliche Häuser

Wappenkunde – Ottfried Neubecker

Wappen und Klejnod – Wappenbriefe in öffentlichen Archiven Südtirols – Gustaw Pfeifer

Heraldik von Adler bis Zinne

Wappen, Schilde, Helme . Stephen Slater

,,Deustche Wappenrolle,, reprient der Orginalausgabe von 1897 von Hugo Gerard Ströhl

Leonhard Dorst: „Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz”, t. 1-3, Görlitz 1842-1849,

Do góry

Publikacje Austria

Grosses Wappen Bilder Lexikon der Bürgerlichen Geschlechten Deutschland, Österreich und der Schweiz- von Gotfreied Neubecker

Do góry

Publikacje Szwajcaria

Grosses Wappen Bilder Lexikon der Bürgerlichen Geschlechten Deutschland, Österreich und der Schweiz- von Gotfreied Neubecker

Do góry

Publikacje Francja

Almanach de Gotha – Annuaire Genealogique, Diplomatique Et Staistique

Amorial General – Rietstap V-H Rolland Ilustrations

Amorial General de France*

Tresor Heraldique oko 200 genealogii i herbw *

Amorial de Bibliophile okoo 200 genealogi jak tez opisów herbów*

Do góry

Publikacje Anglia

The General Amory zwany także Burkes około 60 000 herbów ulożonych alfabetycznie *

Edmund LodgeLodge’s peerage and baronetage of the British empire as at present existing,”, London, 1841

Do góry

Publikacje Włochy

Dizonario Sorico -Blasonico Italiane 16 000 herbów wraz z blazonem i genealogią*

Do góry

Publikacje Hiszpania

Dicconario Hispano De Apellidos Blasones IV Tomy 517 herbów wraz z genealogia i blazonem*

Gran Dicconario Grafiko de Blasones 37 000 herbów*

Do góry

Publikacje Skandynawia

W trakcie aktualizacji

Do góry

Do góry

Publikacje inne

Der Adel von Kroatien und Slovenien – Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Wappenbuch des Königreichs Dalmatien – Friedrich Freih. von Rosenfeld Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Feodalines Lietuvos valsybes herbo klimes… – Stasys Pamerneckis **

Krainer Adel – Register, Wappenbuch, Genealogie von Krain, Görz und Gradisko von Otto Titan von Helfner, Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Der Adel in Kärtnen, Krain un Dalmatien – Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Ivan IV,s Great Seal and His Use of Some….. John H. Lind**

Der Adel von Siebenbürgen Band I i II – Kontynuacja dziela Siebmachera wydanie Deutsche Herold

Wappen von Galizische und Bukowinische Städte

Rügische Löwe und Wendische Lindwurm.. – Fritz Petrick**

Baltisches Wappenbuch – Inflant, Kurlandii, Estonii i Ozylii. wizerunki herbów.

Johannes Baptista Rietstap Armorial Général, Gouda, 1884-1887, wersja elektroniczna reprintu, opisy ponad 100 tys. herbów europejskich, szlacheckich i mieszczańskich

Heraldische Restitution in Sloovenien autor Walt F. Jurcic -Herold Drustvo Słowenia

Heraldicka Terminologia -autor dr. ladislav Vrtel – Słowacja

Do góry