Flagi


Flagi

W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony przeróżnych organizacji jak też stowarzyszeń rodzinnych posiadaniem własnej flagi przystępujemy do wykonywania projektów oraz ich rejestracji. Flagi takie zostaną wykonane według wszelkich reguł heraldycznych jak też zasad weksykologii.

Flaga i proporzec związku rodziny Stępniowskich

Proporzec zwężający się z prawej do lewej, z zaokrąglonym rozcięciem, w barwach złoto-zielonych podziałem w słup, w stosunku 1/3. W złotym, laikonik krakowski w prawo. W zielonym, dwa złote pasy z lewa w skos z napisem w barwie czerwonej : 1-PRO ARIS, 2 ET Focis, pomiędzy którymi trzy złote róże w pas złożone, zmniejszające się w lewo. Całość obramowana czerwonym skrajem.

Pole dzielonae w pas w barwach zielono-złotych, na styku których pas czerwony. W zielonym polu dwie róże złote w pas złożone,w złotym polu na środku jedna róża czerwona.

Flaga związku rodziny Firkowskich

W niebieskim polu przedzielonym pasem złoty, powyżej słońce złote , poniżej firka takiej samej barwy.

Flaga rodziny Łabuś

W prostokatnym polu flagi o barwie srebrnej dzielonej z lewa w skos, góra pięć zielonych skosów z lewa sizósty dolny podwójny, dół cztery czerwone skosy z lewa piąty górny podwójny. Całość obłożona z lewej środkowej strony herbem Labus.

 

Flaga i proporzec rodziny Matwiejczyk

Proporzec zwężający się z prawej do lewej, z zaokrąglonym rozcięciem, w części 1/5 długości, od drzewca, w barwach w słup krwisto – niebieskich, z nałożonym godłem herbowym, w części pozostałej (4/5 długości)  w barwie złotej, wąż Eskulapa barwy zielonej głową w stronę drzewca, na nim trzy pasy czerwone w skos z napisem w barwie białej :Audaces Fortuna iuvat timidosque repellit., na końcu proporca dwie białe pięcioramienne gwiazdy, po jednej na każdym języku. Całość obramowana czerwonym srebrnym skrajem.

Flaga: Pole dzielone w słup w barwach krwisto-niebieskich, na  linii cięcia krzyż kawalerski złoty, pod dwiema srebrnymi gwiazdami pięcioramiennymi w , ponad dwoma takimiż toporami złożonymi krzyżem w skos, na żeleźcach których po trzy krople krwi barwy naturalnej, 2 i 1.