OPINIE FUNDATORÓW


Polska Rola Herbowa „Nova Heroldia” w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo !

Pochodzę się z licznej rodziny Kaczmarek, rodziny, której przodkowie zajmowali się rolnictwem, wywodzącej swoje korzenie ze wsi Czechy w Ziemi Sieradzkiej.

Wiedza o przodkach przekazywana była ustnie, z czasem zanikała. Brakowało również szczegółów z życia członków rodziny. Powstał pomysł uporządkowania wiedzy posiadanej, zebrania informacji brakujących i napisania historii rodu Kaczmarek „po mieczu”. Istotą mojego pomysłu było zebrać wszystkie możliwe pamiątki rodzinne, informacje o członkach rodziny, zamieścić je w książce aby ocalić od zapomnienia. Po przeprowadzeniu badań genealogicznych, dotarciu do ciekawych informacji i żmudnej ponad dziesięcioletniej pracy, pomysł mój zmaterializował się i wydałem w październiku 2023r. książkę „Saga rodziny Kaczmarek. Czechy”.

Kolejną moją pracą było stworzenie drzewa genealogicznego rodziny. Efektem dalszych poszukiwań zmierzających do wzmocnienia więzi w rodzinie, kultywowania jej tradycji oraz tożsamości stało się rozpoczęcie prac nad herbem mieszczańskim/obywatelskim rodziny.

Podczas przeglądania stron internetowych natknąłem się na Serwis Heraldyczny Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury. Napisałem w październiku 2023r. e-maila i rozpocząłem w ten sposób współpracę z licencjonowanym heraldykiem Panem Kamilem Wójcikowskim, który jest twórcą mojego herbu rodziny Kaczmarek. W trakcie powstawania herbu konsultowałem jego formę graficzną z synami. Jestem bardzo zadowolony z pięknego herbu, który w swojej symbolice nawiązuje do przodków rodu jak i oddaje cechy mojej osoby jako fundatora. Współpraca z Panem Wójcikowskim przebiegała bardo sprawnie, płynnie, merytorycznie i profesjonalnie. Po przedstawieniu projektu herbu, wymianie zdań i naniesieniu korekt powstał herb, który został przesłany do rejestracji w Polskiej Roli Herbowej „Nova Heroldia” w Jeleniej Górze. Podczas procesu rejestracyjnego współpracowałem z heraldykami, Panami Norbertem Wacławczykiem i Szymonem Trebronem. Proces fundacyjny herbu zakończył się powodzeniem i 29 listopada 2023r. herb został zarejestrowany. Komplet dokumentów herbowych w pięknej, skórzanej, firmowej teczce, doskonale zabezpieczonych, otrzymałem w grudniu 2023r.

Bardzo sobie cenię współpracę z Panami a także z innymi osobami z Polskiej Roli Herbowej „Nova Heroldia” w Jeleniej Górze. Wszystkie moje uwagi zostały uwzględnione, poprawki w dokumentach naniesione, oraz otrzymałem wsparcie w zakresie sposobu postępowania dotyczącego upoważnienia osób z kręgu szerokiej rodziny Kaczmarek, wywodzących się od moich dziadków Antoniego i Jadwigi Kaczmarek.

Rekomenduję wszystkim zainteresowanym, zamierzającym ufundowanie herbu własnego, współpracę z uprzejmymi, miłymi i kompetentnymi osobami z Polskiej Roli Herbowej „Nova Heroldia” w Jeleniej Górze.

Z wyrazami szacunku i życzeniami wszelkiej pomyślności dla dobra polskiej heraldyki,

Zbigniew Kaczmarek

Pszczyna12 marzec 2024

W imieniu swoim jak i całej mojej rodziny pragnę podziękować
całemu zespołowi NOVA HERALDIA, oraz ludziom współpracującymi i Polskiej
Wspólnocie Heraldycznej.
Moim celem zawsze było dojście do informacji swojego pochodzenia.
Stworzyłem drzewo genealogiczne w poszukiwaniu przodków i
uporządkowaniu rodu, aby przybliżyć rodzinę do siebie. Słaby rezultat.
Zrodziła się myśl zrobienia coś dla rodu i potomnych na przyszłość.
Własny herb zawsze gdzieś w myślach się pojawiał, ale problem był w jego wykonaniu.

NOVA HERALDIA – pomogła mi w tym zamyśle, ale głównym
inicjatorem, był pan Norbert Wacławczyk – osoba o wielkim potencjale
wiedzy w tematyce heraldyki i spraw z tym związanych.
Dzięki wspólnej współpracy, zostały ustalone wszelkie moje
przemyślenia związane do mojego herbu i norm według aktów prawnych.
Można mnożyć zadania które przedstawiałem ekipie która bezpośrednio
była zaangażowana, / a jestem osobą wymagającą /.
Wszystko zostało zilustrowane i zapisane według moich wymagań.                                  

Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim na czele z panem Norbertem,
oczekując wydania IV-tomu HERBARZA w roku 2024.

03 grudnia 2023

Z wyrazami szacunku
Artur   Karpiński

09 czerwca 2023

Od pewnego momentu w swoim życiu zauważyłem, że jestem osobą ekscentryczną. Przejawiało się to w wielu aspektach mojej osoby, bardziej widocznych i tych mniej. Brakowało mi jednak podkreślenia swojej indywidualności w bardziej oficjalny sposób. O Polskiej Roli Herbowej Nova Heraldia, dowiedziałem się od mojego brata, który również ufundował sobie herb. Po dogłębnym przemyśleniu swojej wizji napisałem do Pana Kamila Wójcikowskiego, który stworzył dla mnie herb, a dzięki Nova Heraldia, mogłem go sobie zarejestrować. Mam nadzieję, że będzie dumnie reprezentował wartości, które przyświecają mi w życiu i być może w przyszłości mojej rodzinie. Kontakt z Nova Heraldia, był klarowny i jasny. Ja, jako dumny posiadacz własnego herbu, jestem usatysfakcjonowany z pracy wyżej wymienionej instytucji. Polecam każdej osobie, która zastanawia się nad współpracą z Polską Rolą Herbową.

 

Z poważaniem Marian Maruszczyk.

29 maj 2023

Kilka lat temu rozpoczęłam dokumentowanie historii mojej rodziny. Moi Dziadkowie już wtedy nie żyli. Informacje miałam więc od innych, starszych i młodszych członków rodziny. Niestety, szybko zauważyłam , że wśród poszczególnych familiantów wiedza o sobie nawzajem jest bardzo mała. Dlatego, wykorzystując wszystkie zebrane informacje, zaczęłam uzupełniać drzewo genealogiczne naszej rodziny. Wtedy też zrodził się pomysł fundacji herbu rodowego. W moim pomyśle bardzo mnie wspierał Pan śp. Krzysztof Józef Guzek. Był to światowej sławy heraldyk, weksylolog i sfragistyk mieszkający, podobnie jak ja , w Zdunach koło Łowicza. To właśnie Pan Krzysztof rozpoczął prace nad herbem mojej rodziny. Niestety Jego choroba, a potem śmierć w sierpniu 2022r. nie pozwoliła na dokończenie tego projektu. Na szczęście siostra Pana Krzysztofa, Pani Anna Jaszczyńska , zwróciła się, w moim imieniu, do heraldyków z Nowej Heroldii z prośbą o dokończenie projektu herbu i jego rejestrację. Tak rozpoczęła się moja współpraca z Polską Rolą Herbową współpracującą z Towarzystwem Polska Wspólnota Heraldyczna z Jeleniej Góry. Dzięki osobom tam pracującym powstała końcowa wersja herbu RARÓG. Składam więc szczere podziękowania Prezesowi Nowej Heroldii Panu Norbertowi Wacławczykowi, który zaprojektował wizerunek herbu uwzględniając moje prośby i sugestie. Dziękuję Pani Alice Wallenberg z a opracowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do rejestracji oraz Panu Kamilowi Wójcikowskiemu za elektroniczne opracowanie wizerunku herbu. Wszystkie prace z każdą wyżej wymienioną osobą przebiegały bardzo sprawnie. Mam nadzieję, że herb przyczyni się do zacieśnienia więzów między członkami rodziny i posł uży do poznania i pielęgnacji tradycji rodzinnej.

Z poważaniem Jadwiga Zawadzka – Krajewska

20 lipca 2022

Gdy Jego Królewska Wysokość Oheneba Nana Kwame Obeng II, władca królestwa Obeng-Mim (Ghana) uhonorował mnie szlachectwem i nadaniem
herbu, który został zarejestrowany przez Heroldię Królewską w Ghanie, pomyślałem, że tu, w mojej ojczyźnie, nigdy to nie będzie zauważone i
nie będzie po tym żadnego śladu, a po to się przecież w życiu działa i pracuje, żeby to, co się osiągnęło, przetrwało nieco dłużej niż przez
jedno tylko pokolenie. Natrafiłem jednak na Novą Heroldię i zwróciwszy się z prośbą o rejestrację posiadanego już przeze mnie herbu, miałem
nadzieję, że zostanie on przyjęty i zarejestrowany. I tak się też stało. Nie brakuje w Polsce krytykantów tego rodzaju działalności,
jakie prowadzi Nova Heroldia, ale nikt nikogo do niczego nie zmusza, a poza tym odnoszę wrażenie, że są to osoby, które niczego w życiu nie
osiągnęły i wyłażą z nich kompleksy. Nova Heroldia to instytucja potrzebna. Dzięki niej istnieje możliwość zarejestrowania posiadanego
już herbu, ale istnieje też możliwość ufundowania własnego herbu rodowego i pozostawienie w ten sposób śladu w historii.

Pozdrawiam. Andrzej Sarwa

 

23 luty 2022

Dopełniając ostatniego etapu prowadzonych przeze mnie wieloletnich badań genealogicznych nad historią rodziny, tj. syntezy zebranych wcześniej danych w formie zwartego opracowania, zrodziła się we mnie myśl, aby uzyskane efekty tej pracy przypieczętować symbolicznym znakiem graficznym mieszczącym w sobie najistotniejsze wątki zaczerpnięte w historii moich przodków. Najodpowiedniejszy wydał mi się do tego celu herb rodowy, który dla posługującej się nim osoby może stanowić jednocześnie symbol przynależności do określonej rodziny, godło reprezentujące historyczne treści z życia jego przodków oraz atrakcyjne logo umożliwiające jednoznaczną identyfikację w społeczeństwie. Herby zazwyczaj kojarzą się ze stanem rycerskim lub szlacheckim. Historia zna jednak wiele przypadków posługiwania się herbami także przez osoby nie wywodzące się ze szlachectwa, reprezentantów miast a nawet wsi. Ustanowienie nowej tradycji rodzinnej w postaci herbu rodowego nie powinno być przez nikogo traktowane jako forma patetycznej nobilitacji a jedynie jako sposób realizacji w/w celów. Obecnie staje się to coraz bardziej popularne także i w naszym kraju. Ponieważ jak dotąd nie została w Polsce ustanowiona żadna oficjalna, urzędowa heroldia, wyrażam wdzięczność dla organizatorów i wszystkich osób zaangażowanych w prace heroldii funkcjonującej przy Polskiej Wspólnocie Heraldycznej w Jeleniej Górze. Dziękuję za rejestrację herbu rodowego mojej rodziny oraz możliwość zapoczątkowania nowej tradycji rodzinnej. Wszystkie osoby, które chcą posiadać swój własny herb rodowy, zachęcam do skorzystania ze wsparcia Novej Heroldii.
ks. D. Karaś”
Łączę wyrazy szacunku.
ks. D. Karaś

29 grudzień 2021

Od wielu lat próbowałem kreować własną markę, nie w zakresie sprzedaży usług bądź produktów, a jako markę „ja”, która będzie reprezentować konkretne wartości i postawy. Dobra marka potrzebuje symbolu, który będzie prosty, błyskawicznie rozpoznawalny i kojarzony z określonymi przymiotami. Na własne potrzeby sobie taki stworzyłem według tego co mi się podobało. Ot nieformalny znak, niepodlegający żadnym ogólnie przyjętym standardom. Idea była dobra, ale realizacja mogła być lepsza, bo historia ludzkości usankcjonowała już takie symbole w postaci herbów. Znaki, których nie utożsamiano z konkretną twarzą a nazwą -> nazwiskiem. Znaki, które dziedziczy się z pokolenia na pokolenie, które są nośnikiem wartości, które nie umierają wraz z osobą a trwają przez wieki. Jednocześnie, z pojęciem przeze mnie herbu tak jak należy, trafiłem na stronę Novej Heroldii, która zajmuje się tym profesjonalnie. Dowiedziałem się co może być umieszczone na tarczy itp. Po napisaniu mejla otrzymałem informacje nt. osób które mogą mi pomóc w przygotowaniu i rejestracji herbu. Potem było już z górki: dopracowanie szczegółów z heraldykiem Polskiej Roli Herbowej i rejestracja. Wszystkim serdecznie polecam fundację własnego herbu i jednocześnie cieszę się, że istnieje taka organizacja jak Nova Heroldia.

Paweł Maruszczyk, herbu własnego

 

29 10.2021

Nova Heraldia , tak samo jak dawne heroldie na terenie Polski i innych krajów są instytucjami bardzo potrzebnymi oraz ważnymi , zwłaszcza dla rodów chcących kontynuować swoje tradycję lub tworzyć i utrwalać nowe. W czasach , gdzie kultura rodowa oraz pielęgnowanie dawnych pięknych obyczajów są w całkowitym zaniku, a bardzo wielu współczesnych ludzi nie dba o to kim są i skąd się wywodzą ,Nova Heraldia na łamach swojej strony oraz w wydawanym herbarzu pomaga zrzeszać się starym i nowym rodom, a także integrować rodzinom mającym ambicję utrwalić swoją historię, aby można ją było przekazywać potomnym. Bardzo dobrze również iż ta organizacja umożliwia rejestrację starych herbów należących do pewnych rodów od dawna ,ponieważ często spotkać można osoby o szlachecko brzmiących nazwiskach , powołujące się na przywileje stanu , które im w ogóle nie przysługują ponieważ nie mają nic wspólnego z rodami herbowymi noszącymi to samo nazwisko co one .
> Moja współpraca z osobami tworzącymi zespół Novej Heraldii przebiegała bardzo sprawnie , na szczególne wyróżnienie zasługuje heraldyk Pan Kamil Wójcikowski , z którym to miałem świetny kontakt a także w czasie naszej współpracy wykazał się profesjonalizmem , wspaniałą inwencją twórczą oraz ogromną cierpliwością i wyrozumiałością w stosunku do mojej osoby , ponieważ należę do perfekcjonistów i jestem osobą szalenie wymagającą we wszystkich aspektach życia.

Daruk Łukasz

 

19 październik 2021

Sądzę, że dobrze się stało, że powstało zrzeszenie Polska Rola Heraldyczna Nova Heroldia. Dzięki niej każdy zainteresowany może ufundować dla siebie i rodziny herb, który będzie nie tylko zgodny ze sztuką heraldyczną, ale również nie będzie prowadził do różnego rodzaju uzurpacji. W Szwajcarii, w Niemczech itd.. prawie wszystkie rodziny mieszczańskie i chłopskie, mają swoje herby. I to było inspiracją dla mnie do posiadania własnego herbu rodowego, jako symbolu graficznego mojej rodziny i przyszłych pokoleń. Z relacji mojego ojca (nieżyjącego) dowiedziałem się, że mój dziadek prowadził księgę rodową (zmarł w 1936 r.), następnie zawierucha wojenna a powyższa księga dostała się w niepowołane ręce i uległa zniszczeniu (prawdopodobnie) poprzez pożar – takie były relacje osoby, która ją zabrała.Bo czymże są herby jak nie graficznym przedstawieniem czy wyróżnikiem roduW wojnie a nawet i po wojnie zniszczono wszystko.Mimo, że nadal znaczna część społeczeństwa przesycona jest hasłami fałszywej propagandy komunistycznej i przez taki pryzmat ocenia świat. Kilka pokoleń musi minąć, aby to się zmieniło.Herb, to nie tylko coś, co oznacza kogoś, ale też znaczy – herb w tym sensie stanowi wartość samą w sobie. Uważam, że zrzeszenie PWH jak też PRH przyczynia się i nadal będzie przyczyniać się do popularyzacji heraldyki i genealogii jak też do rozbudzenia świadomości i tożsamości rodziny, jako podstawowej komórki społeczeństwa i swoimi działaniami będzie przyczyniał się do budowy i pielęgnacji tradycji współczesnej polskiej rodziny.

Serdecznie pozdrawiam

Stefan Horn

Bradford (Anglia), dnia 16. października 2021 roku.

Szczerze muszę napisać, że do fundacji herbu mojej rodziny miałem ambiwalentny stosunek.. ?

Z jednej strony chciałem stworzyć znak, do którego mógłbym się odwołać, i z którym mógłbym się identyfikować, a z drugiej strony – miałem poczucie,że robię coś nierealnego, wręcz oderwanego od rzeczywistości.
Kiedy podjąłem już decyzję, i wysłałem Panu Norbertowi dokumenty fundacyjne – zdałem sobie sprawę z faktu, że tworzę historię.
Otrzymany wkrótce potem pierwszy projekt od Pani Alice – oniemiałem z wrażenia oraz byłem ogromnie ukontentowany.
Końcowy efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Odzwierciedlił istotę i sens jego powstania. Symbolika, użyte barwy i piękno wykonania – w pełni oddały powagę, wizję i cel fundacji.
Serdecznie Dziękuję Polskiej Roli Herbowej za wspaniałą współpracę i za stworzenie przepięknego Herbu Rodzinny Lenartowskich.


Z wyrazami szacunku i poważania,
G. Lenartowski, herbu własnego.

 

Kraków, 04.10.2021r.

Szanowni Państwo,

Pragnę podziękować w imieniu całej mojej rodziny za dokonanie wspaniałej dla nas i istotnej  sprawy, jaką jest herb rodzinny. W obecnych czasach pośród tak szybkiego prądu, z jakim biegnie nasze życie, możemy — a nawet powinniśmy pomyśleć i przypomnieć sobie również nasze prawdziwe rodzinne korzenie. Upamiętnienie tego wszystkiego, czasów minionych, jak i przyszłych możemy właśnie dokonać za pomocą wspaniałej Wspólnoty Heraldycznej, która otacza swoją opieką wszystkie rodziny, które pragną kultywować swoje pochodzenie i tradycje rodzinne oraz pokazywać jak w życiu każdego człowieka ważna jest rodzina. Herb pozwala nam zobrazować przynależność do niej oraz oddać swoją cząstkę historii. Nasi kolejni potomkowie będą z przyjemnością czytać nasze rodzinne kroniki i kultywować naszą historyczną tradycję, i to wiemy na pewno, że taka pamiątka — ważna dla całej rodziny pamiątka zostanie już z nami do końca życia. Współpraca z Polską Wspólnotą Heraldyczną „Nova Heroldia”, jest niezwykle przyjemna i na wysokim poziomie, świadczą swoje usługi bezbłędnie, zarówno przy rejestracji herbu, jak również przy jego powstawaniu. Zachęcam każdego, kto chce pokazać jak ważna jest dla niego rodzina, jak również tradycje, które są zakorzenione w nas samych, aby to wszystko mogło przetrwać na wieki.

Z wyrazami wdzięczności,

Grzegorz Giovanazzi

h. Giovanazzich

 

 

 

Nowa Heroldia pełni funkcję niezwykłą, wypełniając lukę w naszej rodzimej tradycji. Do tego wyróżnia się na tle heroldii działających na terenie innych państw, działa bowiem w pełni pro publico bono, nie pobierając opłat za swe usługi, służąc jednak rzetelną wiedzą i pomocą każdemu, kto chce wnieść do swej rodziny piękną tradycję herbową. Wbrew powszechnej opinii herbami posługiwały się w Rzeczypospolitej nie tylko rodziny szlacheckie, ale podobnie jak w reszcie Europy, także rodziny mieszczańskie. Nowa Heroldia zatem nie oferuje fałszywych nadań szlachectwa (ustrój stanowy, przypomnijmy, został w Polsce zniesiony w 1921), ale pomoc w stworzeniu i rejestrację w pełni legalnych i zgodnych z zasadami heraldyki herbów mieszczańskich. Wielu rzekłoby, że takie symbole nie mają żadnego znaczenia we współczesnym świecie, coraz więcej rodzin jednak buduje, bądź odbudowuje tradycje i szuka czegoś, co scalałoby je bardziej, a herb i jego symbolika jest czymś, co się do tego doskonale nadaje.

Marcin Pągowski

 

Chciabym się podzielić moimi uwagami dotyczącymi rejestracj herbu w roli herbowej Nova Heroldia. Zwróciłem się do Polskiej Roili Herbowej Nova Heraldia z z prośbą o zarejestrowania mojego rodzinnego herbu i byłem mile zaskoczony, gdyż otrzymwłem szybką i rzeczową odpowiedź. Mimo że przesłany do rejestracji mój własny projekt nie spełniał wymagań polskiej rejestracji, dzięki wsparciu oraz fachowej poradzie, wspólnie ustaliliśmy zmiany które z jednej strony były moim zamysłem, co do elementów godła herbowego, z drugiej strony zostały tak dopasowane, że mogły zostać bez większych zmian urzeczywistnione w prawidłowym zestawieniu herbu. Wspólpracownicy Polskiej Roli Herbowej przez cały trwania procesu fundacj, od początku do końca włączali się do moich sugestii poprzez ich analizę , dopasowywali je w ten sposób aby naprawdę odpowiadały moim oczekiwaniom. Włączyli w to moje uwagi co do pochodzenia moich przodków, jak też ich życiowych pasji. W bardzo szybkim czasie powstała ostateczna wersja. Gotowy projekt została przesłana do mnie do akceptacji i byłem bardzo zadowolony z wyników ich pracy. Cały proces fundacji był wykonywany sprawnie i z dobrą komunikacją. Z tego miejsca chciałbym im bardzo podziękować za ich wiedzę, otwartość i gotowość pomocy. W ramach zadań jakie wykonywali, aby herb ten był zgodny z ich statutem i regułami heraldycznymi, dokonali również anlizy i sprawdzenia godła na jednorazowość. Herb ten, zostanie przekazany całej naszej rodzinie, gdziekolwiek ona się znajduje i jestem pewien, że będą tak samo zadowoleni z wyników moich starań, co pozostanie dla przyszłych pokoleń jako nowa tradycja zawarta w symbolu graficznycm który jest pamiątka nas samych, jak też naszych przodków. Z całego serca dziękuję współpracownikom Polskie Roli Herbowej Nova Heraldia, a zwłaszcza Pani Alicji, która poprzez szybka komunikację z cierpliwością prowadziła moja sprawę.

Michael J. Chetkowski

30 .01.21

I approached Nova Heraldia with a view to registering my family coat of arms and was surprised by the response I got. My design didn’t meet the requirements for Polish registration but they guided me through the project from start to finish, incorporating the parts that I really wanted including. They also did a search on my ancestry and came up with suggestions to make it more correct. The final version was sent to me for my approval and I was extremely happy with the results. The whole process was done with efficiency and good communication and I would like to thank them very much for their expertise and assistance. My family’s coat of arms will be provided to our entire family, wherever they are and I am sure they will be just as happy with the results as I am.

Thank you from the bottom of my heart Nova Heraldia, especially Norbert and Alice.

Michael J Chetkowski

12 grudnia 2020

Nowa Heroldia pełni funkcję niezwykłą, wypełniając lukę w naszej rodzimej tradycji. Do tego wyróżnia się na tle heroldii działających na terenie innych państw, działa bowiem w pełni pro publico bono, nie pobierając opłat za swe usługi, służąc jednak rzetelną wiedzą i pomocą każdemu, kto chce wnieść do swej rodziny piękną tradycję herbową. Wbrew powszechnej opinii herbami posługiwały się w Rzeczypospolitej nie tylko rodziny szlacheckie, ale podobnie jak w reszcie Europy, także rodziny mieszczańskie. Nowa Heroldia zatem nie oferuje fałszywych nadań szlachectwa (ustrój stanowy, przypomnijmy, został w Polsce zniesiony w 1921), ale pomoc w stworzeniu i rejestrację w pełni legalnych i zgodnych z zasadami heraldyki herbów mieszczańskich. Wielu rzekłoby, że takie symbole nie mają żadnego znaczenia we współczesnym świecie, coraz więcej rodzin jednak buduje, bądź odbudowuje tradycje i szuka czegoś, co scalałoby je bardziej, a herb i jego symbolika jest czymś, co się do tego doskonale nadaje.

M. P.

Croydon, Wielka Brytania

28.11.20

Pragnę podzielić się swoim spostrzerzeniem co do propozycji Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia. Przed paru miesiącami natrafiłem w internecie na publikację kwartalniaka Moremaiorum, wydaniu z 2019 roku. Znalazłem szczególny artykuł Sławomira Żaka, zatytułowanego ,,Czym są współczesne herbarze? Czy warto „kupić” znak rodowy? ,,Ponieważ od pewnego czasu prowadzę poszukiwania genealogiczne moich przodków, bardzo zainteresowała mnie wiadomość że istnieje w Polsce instytucja promująca tworzenie tradycji rodzinnej i  herbów mieszczańskich. Jednakże w treści tego artykułu dowiedziałem się że koszt takiej fundacji wynosi około 2000 zł. Wiedziony ciekowością zgłosiłem się do roli herbowej Nova Heroldia celem uzyskania dokładnych wiadomości na temat procedury jaka proponowana jest dla potencjalnych fundatorów. Muszę stwierdzić że niekiedy publikuje się niesprawdzone materiały bez ich weryfikacji. Zamieszczona informacja w kwartalniku Moremaiorum jest więc wierutną nieprawdą. Po rejestracji własnego herbu uiszcza się jedynie wyrównanie kosztów wytworzenia dokumentów fundacyjnych. A mianowicie :Listu herbowego, aktu rejestracyjnego, legendy herbowej, ozdobnej oprawy dokumentów oraz opłaty za wysyłkę tych akcesoriów. Tak więc koszt takiej fundacji nie przekracza  1/10 podawanej sumy. Mogę jedynie polecić propozycję roli herbowej Nova Heroldia. Porównując podobne usługi heraldyczne oferowane przez inne instytucje heraldyczne w Europie jest to swoisty podarunek. Np. niemiecka rola herbowa Pro Heraldika  swoje koszty fundacji ocenia w podstawowej wersji na 2400 Euro. Przyjmując że jest to komercyjny instytut zajmujący sią zawodowo heraldyką mieszczańska (gdzie  muszą zarabiać na utrzymanie firmy) zauważyć  można że różnica w oferowanej usłudze polega głównie na wysokości kosztów rejestracji.

Pozdrawiam

Zdzisław Toporski

28.10.20

Jestem bardzo wdzięczny roli herbowej Nova Heroldia za profesjonalną współpracę, w ramach której udało się doprowadzić do powstania wspaniałego projektu herbu rodzinnego. Szczegółowe doradztwo z zakresu obowiązujących zasad heraldycznych pozwoliło mojej rodzinie na wybór właściwej symboliki a proces rejestracji odbywał się bardzo sprawnie, bez żadnych utrudnień. Współpracę z Novą Heroldią polecam każdemu, kto przez miłość do tradycji i rodzinnych więzów, chciałby zapięczętować swoją rodową historię herbem o właściwej formie i symbolice.

Dziękuję

Tomasz Koszura

24.10.20

Jestem bardzo zadowolony i niezmiernie szczęśliwy z wyjątkowej obsługi, jaką otrzymałem od przedstawicieli Nova Heroldia. Mogę śmiało powiedzieć, że praca z Nova Heroldia, jedyna w Polsce instytucja heraldyczna, dająca możliwość pielęgnowania i wzmacniania rodziny w postaci herbu, była niezapomnianym przeżyciem. Mój herb rodzinny powstał dzięki utalentowanym ludziom z Nova Heroldia, z którymi współpraca układała się niezwykle ciekawie. Nova Heroldia spełniła wszystkie moje oczekiwania, jeśli chodzi o wygląd herbu i jego przesłanie. Przy najdrobniejszych szczegółach specjaliści konsultowali się ze mną. Otrzymałem wiele cennych wskazówek, porad i co najważniejsze wysoki poziom fachowej wiedzy w zakresie heraldyki, która pomogła mi w podjęciu ostatecznej decyzji. Dla tych, którzy nie tylko chcą, aby ich rodzina była bardziej dumna, ale także silniejsza w przyszłych pokoleniach, Nova Heroldia jest stowarzyszeniem z doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie.

Z poważaniem,

Artur Jagiela

I am very satisfied and extremely happy with the outstanding service I received from Nova Heroldia representatives. I can easily say that working with Nova Heroldia which I believe is the only association in Poland that gives the opportunity to nurture and restore the family in the form of a coat of arms was an unforgettable experience. My family coat of arms was created thanks to the talented people from Nova Heroldia, with whom the cooperation was incredibly interesting. Nova Heroldia met all my expectations when it comes to the appearance of the coat of arms and its message. The smallest details were consulted with me, I received many valuable instructions, advises and most importantly high level of professional knowledge in Heraldry and armorial bearings which helped me to make my final decision. All that to say, I can only add for those who not only want to make the family prouder but also stronger for generations to come, Nova Heroldia is the association with experience and knowledge for it.

Sincerely,

Lucas Jagiela

12 wrzesień 2020.

Tempo zmian współczesnego świata często umniejsza rolę rodziny w życiu człowieka. Ja jednak będąc osobą wychowaną w wielopokoleniowej i niezwykłej Rodzinie pełnej społeczników i nauczycieli bardzo doceniam rolę tradycji, więzi i historii. Moi najbliżsi od lat zajmowali się ogólnie pojętym regionalizmem. Dbali o historię i tradycję, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dla mnie niezwykle ważne jest bycie częścią , ogniwem w tym łańcuchu. Chciałem uhonorować swoich najbliższych, ale dać też szansę potomnym na utożsamienie się z naszą rodzinną historią. Naturalnym było dla mnie więc podjęcie współpracy z Rolą Herbową Nova Heroldia. Wpisanie w rejestr herbu mojej Rodziny było dla nas niezwykle ważnym i wartościowym wydarzeniem. Swojego rodzaju nobilitacją, nagrodą dla moich Rodziców i Dziadków, ale też swojego rodzaju zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń, które wraz z przejmowaniem naszej tradycji, stawałyby się kolejnymi osobami przekazującymi wiedzę zgromadzoną przez swoich przodków. Symbole zawarte w naszym herbie są głęboko związane z tym, czym się zajmujemy. Moja Rodzina to oddani i pełni zaangażowania społecznicy, nauczyciele, regionaliści, ale także osoby szanujące historię swoją, regionu i kraju. Moje działania zostały zainicjowane przez chęć nadania pewnej symboliki i tożsamości mojej Rodzinie. Dopełniając tym samym starania poprzednich pokoleń i nadając kolejny element tożsamości tych przyszłych. Sam proces rejestracji nie był skomplikowany i absolutnie namawiam do skorzystania z takiej możliwości. Współpraca z Rolą Herbową Nova Heroldia od samego początku przebiegała sprawnie z olbrzymią życzliwością i wsparciem. Odpowiadano na każde moje pytanie i rozwiewano wszystkie wątpliwości. Miałem też poczucie, że każdy z fundatorów jest traktowany bardzo indywidualnie z pieczołowitością, bez pośpiechu. Całość procesu odbyła się za pośrednictwem maili, co ułatwiało dostępność. Obecnie mogę z całą pewnością stwierdzić, że spełniłem jedno ze swoich marzeń. Bycie fundatorem herbu własnej rodziny napawa dumą. Wspaniale jest być częścią nowej tradycji. Zdecydowanie polecam współpracę z Rolą Herbową Nova Heroldia działającą przy towarzystwie Polska Wspólnota Heraldyczna.

Z poważaniem,

Patryk Tomasz Kubiak