OPINIE FUNDATORÓW


Bradford (Anglia), dnia 16. października 2021 roku.

Szczerze muszę napisać, że do fundacji herbu mojej rodziny miałem ambiwalentny stosunek.. ?

Z jednej strony chciałem stworzyć znak, do którego mógłbym się odwołać, i z którym mógłbym się identyfikować, a z drugiej strony – miałem poczucie,że robię coś nierealnego, wręcz oderwanego od rzeczywistości.
Kiedy podjąłem już decyzję, i wysłałem Panu Norbertowi dokumenty fundacyjne – zdałem sobie sprawę z faktu, że tworzę historię.
Otrzymany wkrótce potem pierwszy projekt od Pani Alice – oniemiałem z wrażenia oraz byłem ogromnie ukontentowany.
Końcowy efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Odzwierciedlił istotę i sens jego powstania. Symbolika, użyte barwy i piękno wykonania – w pełni oddały powagę, wizję i cel fundacji.
Serdecznie Dziękuję Polskiej Roli Herbowej za wspaniałą współpracę i za stworzenie przepięknego Herbu Rodzinny Lenartowskich.


Z wyrazami szacunku i poważania,
G. Lenartowski, herbu własnego.

 

Kraków, 04.10.2021r.

Szanowni Państwo,

Pragnę podziękować w imieniu całej mojej rodziny za dokonanie wspaniałej dla nas i istotnej  sprawy, jaką jest herb rodzinny. W obecnych czasach pośród tak szybkiego prądu, z jakim biegnie nasze życie, możemy — a nawet powinniśmy pomyśleć i przypomnieć sobie również nasze prawdziwe rodzinne korzenie. Upamiętnienie tego wszystkiego, czasów minionych, jak i przyszłych możemy właśnie dokonać za pomocą wspaniałej Wspólnoty Heraldycznej, która otacza swoją opieką wszystkie rodziny, które pragną kultywować swoje pochodzenie i tradycje rodzinne oraz pokazywać jak w życiu każdego człowieka ważna jest rodzina. Herb pozwala nam zobrazować przynależność do niej oraz oddać swoją cząstkę historii. Nasi kolejni potomkowie będą z przyjemnością czytać nasze rodzinne kroniki i kultywować naszą historyczną tradycję, i to wiemy na pewno, że taka pamiątka — ważna dla całej rodziny pamiątka zostanie już z nami do końca życia. Współpraca z Polską Wspólnotą Heraldyczną „Nova Heroldia”, jest niezwykle przyjemna i na wysokim poziomie, świadczą swoje usługi bezbłędnie, zarówno przy rejestracji herbu, jak również przy jego powstawaniu. Zachęcam każdego, kto chce pokazać jak ważna jest dla niego rodzina, jak również tradycje, które są zakorzenione w nas samych, aby to wszystko mogło przetrwać na wieki.

Z wyrazami wdzięczności,

Grzegorz Giovanazzi

h. Giovanazzich

 

 

 

Nowa Heroldia pełni funkcję niezwykłą, wypełniając lukę w naszej rodzimej tradycji. Do tego wyróżnia się na tle heroldii działających na terenie innych państw, działa bowiem w pełni pro publico bono, nie pobierając opłat za swe usługi, służąc jednak rzetelną wiedzą i pomocą każdemu, kto chce wnieść do swej rodziny piękną tradycję herbową. Wbrew powszechnej opinii herbami posługiwały się w Rzeczypospolitej nie tylko rodziny szlacheckie, ale podobnie jak w reszcie Europy, także rodziny mieszczańskie. Nowa Heroldia zatem nie oferuje fałszywych nadań szlachectwa (ustrój stanowy, przypomnijmy, został w Polsce zniesiony w 1921), ale pomoc w stworzeniu i rejestrację w pełni legalnych i zgodnych z zasadami heraldyki herbów mieszczańskich. Wielu rzekłoby, że takie symbole nie mają żadnego znaczenia we współczesnym świecie, coraz więcej rodzin jednak buduje, bądź odbudowuje tradycje i szuka czegoś, co scalałoby je bardziej, a herb i jego symbolika jest czymś, co się do tego doskonale nadaje.

Marcin Pągowski

 

Chciabym się podzielić moimi uwagami dotyczącymi rejestracj herbu w roli herbowej Nova Heroldia. Zwróciłem się do Polskiej Roili Herbowej Nova Heraldia z z prośbą o zarejestrowania mojego rodzinnego herbu i byłem mile zaskoczony, gdyż otrzymwłem szybką i rzeczową odpowiedź. Mimo że przesłany do rejestracji mój własny projekt nie spełniał wymagań polskiej rejestracji, dzięki wsparciu oraz fachowej poradzie, wspólnie ustaliliśmy zmiany które z jednej strony były moim zamysłem, co do elementów godła herbowego, z drugiej strony zostały tak dopasowane, że mogły zostać bez większych zmian urzeczywistnione w prawidłowym zestawieniu herbu. Wspólpracownicy Polskiej Roli Herbowej przez cały trwania procesu fundacj, od początku do końca włączali się do moich sugestii poprzez ich analizę , dopasowywali je w ten sposób aby naprawdę odpowiadały moim oczekiwaniom. Włączyli w to moje uwagi co do pochodzenia moich przodków, jak też ich życiowych pasji. W bardzo szybkim czasie powstała ostateczna wersja. Gotowy projekt została przesłana do mnie do akceptacji i byłem bardzo zadowolony z wyników ich pracy. Cały proces fundacji był wykonywany sprawnie i z dobrą komunikacją. Z tego miejsca chciałbym im bardzo podziękować za ich wiedzę, otwartość i gotowość pomocy. W ramach zadań jakie wykonywali, aby herb ten był zgodny z ich statutem i regułami heraldycznymi, dokonali również anlizy i sprawdzenia godła na jednorazowość. Herb ten, zostanie przekazany całej naszej rodzinie, gdziekolwiek ona się znajduje i jestem pewien, że będą tak samo zadowoleni z wyników moich starań, co pozostanie dla przyszłych pokoleń jako nowa tradycja zawarta w symbolu graficznycm który jest pamiątka nas samych, jak też naszych przodków. Z całego serca dziękuję współpracownikom Polskie Roli Herbowej Nova Heraldia, a zwłaszcza Pani Alicji, która poprzez szybka komunikację z cierpliwością prowadziła moja sprawę.

Michael J. Chetkowski

30 .01.21

I approached Nova Heraldia with a view to registering my family coat of arms and was surprised by the response I got. My design didn’t meet the requirements for Polish registration but they guided me through the project from start to finish, incorporating the parts that I really wanted including. They also did a search on my ancestry and came up with suggestions to make it more correct. The final version was sent to me for my approval and I was extremely happy with the results. The whole process was done with efficiency and good communication and I would like to thank them very much for their expertise and assistance. My family’s coat of arms will be provided to our entire family, wherever they are and I am sure they will be just as happy with the results as I am.

Thank you from the bottom of my heart Nova Heraldia, especially Norbert and Alice.

Michael J Chetkowski

12 grudnia 2020

Nowa Heroldia pełni funkcję niezwykłą, wypełniając lukę w naszej rodzimej tradycji. Do tego wyróżnia się na tle heroldii działających na terenie innych państw, działa bowiem w pełni pro publico bono, nie pobierając opłat za swe usługi, służąc jednak rzetelną wiedzą i pomocą każdemu, kto chce wnieść do swej rodziny piękną tradycję herbową. Wbrew powszechnej opinii herbami posługiwały się w Rzeczypospolitej nie tylko rodziny szlacheckie, ale podobnie jak w reszcie Europy, także rodziny mieszczańskie. Nowa Heroldia zatem nie oferuje fałszywych nadań szlachectwa (ustrój stanowy, przypomnijmy, został w Polsce zniesiony w 1921), ale pomoc w stworzeniu i rejestrację w pełni legalnych i zgodnych z zasadami heraldyki herbów mieszczańskich. Wielu rzekłoby, że takie symbole nie mają żadnego znaczenia we współczesnym świecie, coraz więcej rodzin jednak buduje, bądź odbudowuje tradycje i szuka czegoś, co scalałoby je bardziej, a herb i jego symbolika jest czymś, co się do tego doskonale nadaje.

M. P.

Croydon, Wielka Brytania

28.11.20

Pragnę podzielić się swoim spostrzerzeniem co do propozycji Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia. Przed paru miesiącami natrafiłem w internecie na publikację kwartalniaka Moremaiorum, wydaniu z 2019 roku. Znalazłem szczególny artykuł Sławomira Żaka, zatytułowanego ,,Czym są współczesne herbarze? Czy warto „kupić” znak rodowy? ,,Ponieważ od pewnego czasu prowadzę poszukiwania genealogiczne moich przodków, bardzo zainteresowała mnie wiadomość że istnieje w Polsce instytucja promująca tworzenie tradycji rodzinnej i  herbów mieszczańskich. Jednakże w treści tego artykułu dowiedziałem się że koszt takiej fundacji wynosi około 2000 zł. Wiedziony ciekowością zgłosiłem się do roli herbowej Nova Heroldia celem uzyskania dokładnych wiadomości na temat procedury jaka proponowana jest dla potencjalnych fundatorów. Muszę stwierdzić że niekiedy publikuje się niesprawdzone materiały bez ich weryfikacji. Zamieszczona informacja w kwartalniku Moremaiorum jest więc wierutną nieprawdą. Po rejestracji własnego herbu uiszcza się jedynie wyrównanie kosztów wytworzenia dokumentów fundacyjnych. A mianowicie :Listu herbowego, aktu rejestracyjnego, legendy herbowej, ozdobnej oprawy dokumentów oraz opłaty za wysyłkę tych akcesoriów. Tak więc koszt takiej fundacji nie przekracza  1/10 podawanej sumy. Mogę jedynie polecić propozycję roli herbowej Nova Heroldia. Porównując podobne usługi heraldyczne oferowane przez inne instytucje heraldyczne w Europie jest to swoisty podarunek. Np. niemiecka rola herbowa Pro Heraldika  swoje koszty fundacji ocenia w podstawowej wersji na 2400 Euro. Przyjmując że jest to komercyjny instytut zajmujący sią zawodowo heraldyką mieszczańska (gdzie  muszą zarabiać na utrzymanie firmy) zauważyć  można że różnica w oferowanej usłudze polega głównie na wysokości kosztów rejestracji.

Pozdrawiam

Zdzisław Toporski

28.10.20

Jestem bardzo wdzięczny roli herbowej Nova Heroldia za profesjonalną współpracę, w ramach której udało się doprowadzić do powstania wspaniałego projektu herbu rodzinnego. Szczegółowe doradztwo z zakresu obowiązujących zasad heraldycznych pozwoliło mojej rodzinie na wybór właściwej symboliki a proces rejestracji odbywał się bardzo sprawnie, bez żadnych utrudnień. Współpracę z Novą Heroldią polecam każdemu, kto przez miłość do tradycji i rodzinnych więzów, chciałby zapięczętować swoją rodową historię herbem o właściwej formie i symbolice.

Dziękuję

Tomasz Koszura

24.10.20

Jestem bardzo zadowolony i niezmiernie szczęśliwy z wyjątkowej obsługi, jaką otrzymałem od przedstawicieli Nova Heroldia. Mogę śmiało powiedzieć, że praca z Nova Heroldia, jedyna w Polsce instytucja heraldyczna, dająca możliwość pielęgnowania i wzmacniania rodziny w postaci herbu, była niezapomnianym przeżyciem. Mój herb rodzinny powstał dzięki utalentowanym ludziom z Nova Heroldia, z którymi współpraca układała się niezwykle ciekawie. Nova Heroldia spełniła wszystkie moje oczekiwania, jeśli chodzi o wygląd herbu i jego przesłanie. Przy najdrobniejszych szczegółach specjaliści konsultowali się ze mną. Otrzymałem wiele cennych wskazówek, porad i co najważniejsze wysoki poziom fachowej wiedzy w zakresie heraldyki, która pomogła mi w podjęciu ostatecznej decyzji. Dla tych, którzy nie tylko chcą, aby ich rodzina była bardziej dumna, ale także silniejsza w przyszłych pokoleniach, Nova Heroldia jest stowarzyszeniem z doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie.

Z poważaniem,

Artur Jagiela

I am very satisfied and extremely happy with the outstanding service I received from Nova Heroldia representatives. I can easily say that working with Nova Heroldia which I believe is the only association in Poland that gives the opportunity to nurture and restore the family in the form of a coat of arms was an unforgettable experience. My family coat of arms was created thanks to the talented people from Nova Heroldia, with whom the cooperation was incredibly interesting. Nova Heroldia met all my expectations when it comes to the appearance of the coat of arms and its message. The smallest details were consulted with me, I received many valuable instructions, advises and most importantly high level of professional knowledge in Heraldry and armorial bearings which helped me to make my final decision. All that to say, I can only add for those who not only want to make the family prouder but also stronger for generations to come, Nova Heroldia is the association with experience and knowledge for it.

Sincerely,

Lucas Jagiela

12 wrzesień 2020.

Tempo zmian współczesnego świata często umniejsza rolę rodziny w życiu człowieka. Ja jednak będąc osobą wychowaną w wielopokoleniowej i niezwykłej Rodzinie pełnej społeczników i nauczycieli bardzo doceniam rolę tradycji, więzi i historii. Moi najbliżsi od lat zajmowali się ogólnie pojętym regionalizmem. Dbali o historię i tradycję, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dla mnie niezwykle ważne jest bycie częścią , ogniwem w tym łańcuchu. Chciałem uhonorować swoich najbliższych, ale dać też szansę potomnym na utożsamienie się z naszą rodzinną historią. Naturalnym było dla mnie więc podjęcie współpracy z Rolą Herbową Nova Heroldia. Wpisanie w rejestr herbu mojej Rodziny było dla nas niezwykle ważnym i wartościowym wydarzeniem. Swojego rodzaju nobilitacją, nagrodą dla moich Rodziców i Dziadków, ale też swojego rodzaju zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń, które wraz z przejmowaniem naszej tradycji, stawałyby się kolejnymi osobami przekazującymi wiedzę zgromadzoną przez swoich przodków. Symbole zawarte w naszym herbie są głęboko związane z tym, czym się zajmujemy. Moja Rodzina to oddani i pełni zaangażowania społecznicy, nauczyciele, regionaliści, ale także osoby szanujące historię swoją, regionu i kraju. Moje działania zostały zainicjowane przez chęć nadania pewnej symboliki i tożsamości mojej Rodzinie. Dopełniając tym samym starania poprzednich pokoleń i nadając kolejny element tożsamości tych przyszłych. Sam proces rejestracji nie był skomplikowany i absolutnie namawiam do skorzystania z takiej możliwości. Współpraca z Rolą Herbową Nova Heroldia od samego początku przebiegała sprawnie z olbrzymią życzliwością i wsparciem. Odpowiadano na każde moje pytanie i rozwiewano wszystkie wątpliwości. Miałem też poczucie, że każdy z fundatorów jest traktowany bardzo indywidualnie z pieczołowitością, bez pośpiechu. Całość procesu odbyła się za pośrednictwem maili, co ułatwiało dostępność. Obecnie mogę z całą pewnością stwierdzić, że spełniłem jedno ze swoich marzeń. Bycie fundatorem herbu własnej rodziny napawa dumą. Wspaniale jest być częścią nowej tradycji. Zdecydowanie polecam współpracę z Rolą Herbową Nova Heroldia działającą przy towarzystwie Polska Wspólnota Heraldyczna.

Z poważaniem,

Patryk Tomasz Kubiak