POLSKA ROLA HERBOWA


rok założenia 1999

 My nie nadajemy, ani też nie potwierdzamy szlachectwa czy  tytułów szlacheckich.

Dokonujemy jedynie rejestracji istniejących herbów mieszczańskich (obywatelskich) lub potwierdzonych herbów szlacheckich, jak też nowych herbów fundowanych zgodnie z zasadami heraldycznymi i naszym statutem.