Wroński


Na niebieskiej tarczy, złota kotwica złożona w podstawie, na której czarny kruk w towarzystwie dwóch złotych nart, w słup w obszarze lewej i prawej flanki. Klejnot: z niebiesko-złotej nałęczki, wyrasta grupa trzech osób, przedstawiajacych rodzinę w uścisku. Mężczyzna, kobieta z małym dzieckiem pośrodku.. Labry: niebieskie podbite złotem. U dołu na wstędze łacińska sentencja, Unguibus et rostro

Rejestracji tego znaku herbowego, dokonano dnia 18 lipca, Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Wrońskich, pochodzącej z Bydgoszczy, pod numerem 160222.

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie  oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnienido używania tego znaku herbowego jest: fundator oraz wszyscy jego potomkowie którzy wyrażą taką wolę, w linii męskiej i żeńskiej o ile będą się posługiwać nazwiskiem Wroński. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Wrońskich, został naniesiony pod numerem 160222 do rejestru  w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. Jelenia Góra, 18 lipca 2022 roku

Autorem herbu jest heraldyk, Kamil Wójcikowski z Łodzi. Herb został przez tego heraldyka sprawdzony na jednorazowość i niepowtarzalność.