Wójcik II


Na srebrnej tarczy, pod niebieską głowicą na której rzędem w pas, cyrkiel, strug i kątownik mierniczy złożono, drzewo liściaste ukorzenione,w barwach naturalnych. Klejnot: na nałęczce srebrno-zielonej, łódź drewniana w której smok barwy zielonej trzymający w łapach harfę irlandzką. Labry: zielone podbite srebrem. Fundacji znaku rodzinnego Wójcik dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Pana Oskara Wójcika. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Wójcików został zarejestrowany pod numerem 271220 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor herbu heraldyk

Paweł Towpik