Winiarski


Na czerwonym, ponad złotą trąbką w podstawie, o srebrnych okuciach i złotym pasku nośnym, zwróconą w lewo, złożono dwie, krzyżem w skos, stylizowane złote lufy armatnie o srebrnych okuciach. Klejnot: na nałęczce czerwono-złotej, dwa czerwone orle skrzydła skierowane w prawo, obłożone złotym krzyżem kawalerskim. Labry: czerwone, podbite złotem.

Rejestracja herbu nastąpiła dnia 19 kwietnia Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Winiarskich. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: żona, wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Winiarski. Fundator zastrzega sobie prawo rozszerzenia uprawnionych, zgodnie z zapisem w aneksie do tego aktu rejestracyjnego. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Winiarskich, został zarejestrowany pod numerem 050423 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 19 kwietnia 2023 roku.