Smużewski


herb Smużewski

 

Niejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna że Szanowny Pan Jarosław Swarzyc- Smużewski dokonał fundacji herbu rodowego Swarzyc, rodziny Swarzyc – Smużewskich rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 300919. Na czerwonej tarczy złoty, równoramienny, płomienisty krzyż. Klejnot: Na czarno-złotej nałęczce,wyrastający tors smoka o czarnej barwie, ziejący złotymi płomieniami. Labry : czarne podbite złotem. Dewiza : Hostis Honori Invidia. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator oraz jego potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Swarzyc-Smużewski. Fundacji tego znaku herbowego, dokonano na wniosek Pana Jarosława Swarzyc -Smużewskiego. Na czerwonej tarczy ,złoty, równoramienny, płomienisty krzyż. Klejnot: Na czarno-złotej nałęczce,wyrastający tors smoka o czarnej barwie, ziejący złotymi płomieniami. Labry : czarne podbite złotem. Dewiza : Hostis Honori Invidia. Rejestracji znaku rodowego rodziny Swarzyc-Smużewskich dokonano dnia 7 pażdziernika Roku Pańskiego 2019, dla fundatora Jarosława Swarzyc -Smużewskiego.Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Swarzyc- Smużewskich został zarejestrowany pod numerem 300919 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Publikacja ta jest uzupełnieniem i poprawką zarządzoną przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia, zgodnie z protokółem z dnia 7 października 2019 roku, w sprawie błędnej publikacji w II Tomie herbarza roli herbowej Nova Heroldia, z lutego 2012 roku.

 

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

heraldyk Norbert Wacławczyk rola herbowa

Za zgodność genealogiczną i heraldyczną

Jelenia Góra, dnia 07.10.2019 roku