Rojek


Opis herbu:.W niebieskim ponad złotą falującą podstawą złoty krzyż wokół którego osiem pszczół . Klejnot – z niebiesko złotej nałęczki wyrasta horągiew kościelna o trzech latzach w barwie złotej ,na której osiem jagód naturalnej barwy w pas złożonych. 1;2;3;2;1. Labry – niebieskie podbite złotem. U dołu maksyma

NIHIL FIT SINE CAUSA

Fundacji znaku rodowego rodziny Rojek dokonano dnia 15 maja Roku Pańskiego 2019, przez Pana Krzystofa Ryszarda Rojka, dla wszystkich męskich potomków Mieczysława Rojka oraz ich małżonek tak długo jak stosować będą nazwisko Rojek lub z członem Rojek.Prawo to wolą fundatora rozszerza się na żeńskich potomków wraz z dziećmi. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Znak ten ma pozostać jako symbol tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Rojek został zarejestrowany pod numerem 140519.

Legenda herbowa

Legenda herbowa w swej treści nawiązuje do nazwiska, w pierwotnej formie Rojewski, a pochodzących po mieczu od Mieczysława Rojka, oraz odwagi, wiary i zasług poszczególnych członków rodziny dla kraju, na przestrzeni ostatniego stulecia. Pszczoły krążące wokół krzyża, nawiązują do nazwiska Rojek a więc roju pszczół. Liczba osiem nie jest przypadkowa, gdyż wskazuje na gniazdo rodzinne stworzone przez Mieczysława Rojka wraz z małżąnką Janiną, oraz sześciorgiem dzieci. Pośrodku złożony złoty krzyż kawalerski, wskazuje na zasługi przodków w walce dla kraju. Katolicka wiara symbolizowana jest choragwią kościelną, na której złożono osiem jagód jako najbardziej ulubionego owocu w rodzinie, przez wszystkich bez wyjatku.

Najstarszy udokumentowany przodek to Maciej Rojewski mąż Doroty zamieszkały w Bryskach prywatnej wsi duchownej położonej w powiecie Łęczyckim. Wieś klasztoru kanoników regularnych w Trzemiesznie. Z tego związku rodzi się Stefan (1757-1827) który żeni się z Rozalią Pogodzianką (1769-1838) i zostaje gospodarzem we wsi Warszewice . Z tego związku rodzi się Wojciech (1797-1871). W roku 1822 poślubia Katarzynę Małachowską (1801-1832) z która ma syna Jakuba (1823-1885). W 1850 roku Jakub zawiera związek małżeński z Anną Buczkowską (1833-1887) a w 1858 roku rodzi im się syn Stanisław (zm.1919). Zoną Stanisława w 1882 roku zostaje Marianna Krauze (1860-1912). Z tego związku rodzi się syn Jan (1900-1945) przez pisownię Rosyjską w metrykach zostaje zmienione nazwisko na Rojek. Jan osiedla się w Łodzi . W roku 1921 zawiera związek małżeński z Julianną Dworzyńską (1893-1927) z którą ma syna Mieczysława (1924-1987). Mieczysław bierze ślub w 1946 roku z Janiną Sokalską (1928-1983). Z małżeństwa tego rodzą się dzieci Barbara, Adam, Władysław, Janusz , Jaremi i Krzysztof .