Oswald


oswald

Tarcza herbowa dzielona krzyżem w skos o barwach złoto-zielonych. W górnym i dolnym złotym polu zielone kiście winogron. W zielonych polach bocznych, po jednej złotej kotwicy. Labry w barwach zielono-złotych. Klejnot, drzewo świerku.

Linia genealogiczna podana w akcie rejestracyjnym odnosząca się do Zdravko Oswalda, jest udokumentowana najstarszym znanym przodkiem w osobie Karlo Oswalda, ojca Franca Oswalda urodzonego w Sarajewie. Syn Franca Oswalda, Rudolf Oswald urodzony także w Sarajewie pozostawił po sobie męskiego potomka Zdravko Oswalda urodzonego w Banovići. Ze związku z Spomenką Lucić pozostawił dwóch synów, a mianowicie Filipa Oswalda urodzonego w Sarajewie oraz Karlo Oswalda urodzonego w Bergen w Norwegii.

Fundacji herbu dokonano w roku 2007. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 10307 dokonano na wniosek Zdravko Oswalda. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.