Matwiejczyk


Matwiejczyk_wybrany
W tarczy dwudzielnej w słup, czerwono-niebieskiej, krzyż kawalerski złoty na linii cięcia, pod dwiema srebrnymi gwiazdami pięcioramiennymi w okolicy prawego i lewego kąta, ponad dwoma takimiż toporami złożonymi krzyżem w skos,
na żeleźcach których po trzy krople krwi barwy naturalnej, 2 i 1. Labry prawe krwiste, lewe niebieskie, podbite srebrem W klejnocie pomiędzy rozpostartymi, skrwawionymii skrzydłami orła, o lotkach srebrnych, wąż Eskulapa owinięty wokół miecza w słup na opak, w barwach naturalnych. Dewiza: Audaces fortuna iuvat, timidosque repellit.
Fundacji herbu własnego Matwiejczyk dokonano na wniosek Sebastiana Jacka Matwiejczyka w miesiącu październiku 2014 roku. Rejestracji w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia dokonano dnia 20.10.2014, wpisując do akt roli herbowej pod numerem 201014. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie fundatora herbu, w linii męskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Matwiejczyk