Maruszczyk


Na czarno-czerwonej tarczy dzielonej w słup, kroczący w lewo, srebrny lew św. Marka, ponad dwoma kosami srebrnymi, skrzyżowanymi ze sobą szpicami, ostrzami ku dołowi. Klejnot: na zawoju czarno-czerwono-srebrnym, złożono otwartą księgę srebrną w oprawie o dwóch barwach, prawa strona czarna, lewa czerwona. Za nią wyrasta pastorał srebrny w słup, w którego krzywaśni, pszczoła takiej samej barwy w słup. Labry: prawe czarne podbite srebrem, lewe czerwone podbite srebrem.

U dołu dewiza: Jezu ufam Tobie.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Maruszczyk pochodzącej z Psar, województwo śląskie, gmina Woźniki. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego rodzina oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak używać będą nazwiska Maruszczyk.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Maruszczyk został zarejestrowany pod numerem 051121 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

 

Autorem projektu, heraldyk Kamil Wójcikowski