Lenartowski


W złotej tarczy, czarny równoramienny krzyż, na końcach którego po jednej srebrnej róży o złotych pąkach. Na nim, złożono niebieską tarczę sercową, na której czarny łeb wołu, z czerwony językiem i złotą obręczą w nozdrzach. Klejnot: z niebiesko-złotej nałęczki, wyrasta niebieska chorągiew kościelna o trzech latzach, na której złota, pięcioramienna gwiazda ponad łódką, takiej samej barwy. Labry: niebieskie podbite złotem.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Lenartowskich, pochodzącej z miasta Kutno, województwo łódzkie. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy męscy i żeńscy potomkowie fundatora, tak dugo jak używać będą nazwiska Lenartowski.

Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Lenartowskich, został zarejestrowany pod numerem 200921 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Franciszek Lenartowski, ekonom, *(data N/n), 00(data N/n) z Justyną zd. Świerkowską, +(01) 18.06.1803 we wsi Kębłowo, k. Miłosławia

Jego syn:
Franciszek Ksawery Lenartowski, kucharz, *(02) 08.01.1800 we wsi Kębłowo, k. Miłosławia, 00(03) 31.01.1826 z Józefą zd. Szczaszyńską w Żerkowie, +(04) 15.08.1832 w Żerkowie

Jego wnuk:
Franciszek Lenartowski, kucharz dworski, *(około roku 1830), 00(05) 27.09.1853 z Józefą zd. Jabłońską w Broniszewicach, +(06) 11.02.1873 we wsi Zielęcice (gmina Łask)

Jego PraWnuk:
Stefan Lenartowski, tkacz, *(07) 02.09.1864 we wsi Łęki, parafia Wygiełzów (gmina Zelów), 00(08) 14.11.1886 z Marianną zd. Bełdzińską w Pabianicach, +(data N/n)

Jego PraPraWnuk:
Antoni Lenartowski, tkacz i leśnik, *(09) 27.03.1900 w Pabianicach, 00(10) 21.10.1922 z Janiną zd. Walczak w Pabianicach, +(11) 29.05.1940 w Pabianicach

Jego PraPraPraWnuk:
Stefan Lenartowski, górnik, *(12) 08.07.1938 w Pabianicach, 00(13) 14.08.1957 z Władysławą Józefą zd. Pietrzak w Wałbrzychu, +(14) 12.06.1972 w Kutnie

Jego PraPraPraPraWnuk:
Sławomir Wojciech Lenartowski, kierownik działu w firmie farmaceutycznej, *(15) 18.10.1958 w Kutnie, 00(16) 24.11.1979 z Danutą Krystyną zd. Sikorską w Kutnie, +(17) 01.02.2008 w Kutnie

Jego PraPraPraPraPraWnuk:
mgr Grzegorz Arkadiusz Lenartowski, administratywista, *(18) 13.02.1986 w Kutnie, 00(19) 02.05.2023 z mgr P.Rozmaryn w Bradford (Anglia).

+(01)   – wpis w księdze zgonów parafii Miłosław, nr 28/1803
*(02)   – wpis w księdze metrykalnej parafii Miłosław, nr 4/1800
00(03) – akt małżeństwa parafia Żerków, nr 5/1826
+(04)   – akt zgonu parafia Żerków, nr 86/1832
00(05) – akt małżeństwa parafia w Broniszewicach, nr 8/1853
+(06)   – akt zgonu parafia w Marzeninie, nr 35/1873
*(07)   – akt urodzenia parafia Wygiełzów, nr 64/1864
00(08) – akt małżeństwa parafia św. Mateusza w Pabianicach, nr 178/1896
*(09)   – akt urodzenia parafia św. Mateusza w Pabianicach, nr 447/1900
00(10) – akt małżeństwa USC Pabianice, nr 250/1922
+(11)   – akt zgonu USC Pabianice, oznaczenie: 1008021/00/AZ/1940/313242
*(12)   – akt urodzenia USC Łask, nr 162/10/1938
00(13) – akt małżeństwa USC Wałbrzych, nr 921/1957
+(14)   – akt zgonu USC Kutno, oznaczenie: 1002011/00/AZ/1972/088170
*(15)   – akt urodzenia USC Kutno, nr 1414/1958
00(16) – akt małżeństwa USC Kutno, nr 335/1979
+(17)   – akt zgonu USC Kutno, nr 73/2008
*(18)   – akt urodzenia USC Kutno, nr 252/1986
00(19) – akt małżeństwa w Rejestrze Generalnego USC Anglii i Walii, nr 525207274.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 26 września 2021 roku

Autorem herbu Alice Wallenberg