Łaczkowski


W zielonej tarczy, złoty skośny krzyż obłożony na środku  ośmiobokiem barwy zielonej, na którym złożono złotą głowę lwa ziejącego czerwonymi płomieniami. Całość w towarzystwie złotych świerków na flankach oraz po jednym drzewie liściastym w obszarze głowicy i podstawy. Klejnot: na zielono – złotej nałęczce dwa drzewa, z prawej liściaste, lewa świerk, pomiędzy którymi złoty strug i cyrkiel w słup, barwy stalowej. Labry: zielone podbite złotem..

Fundacji i rejestracja tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Łaczkowskich wywodzącej swoje korzenie z ziemi gnieźnieńskiej. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego : wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Mateusza Łaczkowskiego, męscy i żęńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Łaczkowski, oraz zgodnie z adnotacją w aneksie do aktu rejestracyjnego.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Łaczkowskich, został zarejestrowany pod numerem 140623

w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 20 czerwca roku 2023