Łabuda


Opis herbu: Na czerwonej tarczy, z prawej, ostrzew w słup, na którym złoty krzyż zaćwieczony. Z lewej, gałązka winna w słup, z zielonym liściem z u góry z lewej, i niebieską kiścią winogrona z prawej u dołu.Klejnot: Ostrzew w słup, z zaćwieczony złotym krzyżem. Labry: czerwone, podbite złotem.

Niniejszym ogłaszamy wszem wobec i każdemu z osobna,że Szanowny Pan Piotr Łabuda z Dąbrówki Szczepanowskiej dokonał fundacji znaku herbowego rodziny Łabudów rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 281220.

Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest Fundator i jego rodzina o nazwisku Łabuda oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pochodzacy od najdalej znanego przodka, pod warunkiem zachowania nazwiska rodziny. Autorem herbu jest Kamil Wócikowski.