Łabuda


Opis herbu: Na czerwonej tarczy, z prawej, ostrzew w słup, na którym złoty krzyż kawalerski zaćwieczony. Z lewej, gałązka winna w słup. Na niej, u góry z lewej, zielony liść,  u dołu z prawej, niebieska kiść winogrona. Klejnot: Ostrzew w słup, z zaćwieczonym złotym krzyżem kawalerskim. Labry: czerwone, podbite złotem.


Niniejszym ogłaszamy wszem wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Piotr Łabuda z Dąbrówki Szczepanowskiej dokonał fundacji znaku herbowego rodziny Łabudów, rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie,

pod numerem 281220.

Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest: fundator i jego rodzina oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pochodzacy od najdalej znanego przodka, pod warunkiem zachowania nazwiska Łabuda.

Autorem herbu jest heraldyk Kamil Wójcikowski.