Globe


globe2

Tarcza krwista (sanguine) usiana złotymi  gwoździami. W klejnocie, nad zawojem w barwach herbu, dwa lwy walczące błękitne, dzierżące w przednich łapach złotą  sferę armilarną, wyrastające z hulka barwy naturalnej. Labry krwiste podbite zlotem, poniżej herbu dewiza „RECTE FACIAS”

Najdawniejszym udokumentowanym przodkiem fundatora jest Thomas Globe, ur. 1759 w Weswtbury-on-Severn w Gloucestershire w Anglii, rzemieślnik wyrabiający gwoździe, ożenione z Sarah Sylvester. Ich syn Thomas, ur.1787, również wytwórca gwoździ, w Wentworth w Yorkshire,  ożeniony z Hannah Roberts. Ich syn Georg, ur. 1813, w Wentworth, garncarz, oż. z Sarah Lee. Ich syn Henry Globe, ur. 1836 w Rotherham w Yorkshire, oż. z Vinnah Wilson. Ich syn Austin, ur.1879 w Rotherham, technik młynarski w II Wojnie Burskiej, saper w I wojnie światowej, oż. z  Lilian Elizabeth Ross. Ich syn Albert Henry, ur. 1905 w Rotherham, w czasie II wojny sierżant obsługi naziemnej w RCAF, oż. Mary Augusta Eddy. Ich synowie Richard Charles, ur. w 1944 w St. John w Nowym Brunszwiku, i Ronald Wayne ur. 1947 w Brantford w Ontario.
Fundacji znaku rodowego rodziny Globe dokonano dnia 18. lipca w roku 2011 na wniosek Richard Charles Globe, który czyni to celem upamiętnienia przodków. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że  dnia 18 lipca Roku Pańskiego 2011 herb ten został zarejestrowany pod numerem 180711 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Globe.