Felkner


 

 

Na czerwonej tarczy, złota hybryda kroczacego uskrzydlonego lwa z głową sowy skierowaną na wprost, tzymającego w prawej łapie srebrnego szczupaka (w prawo w skos), w lewej srebrną sieć. Klejnot: z czerono-złotej nałęczki wyrasta zielona paproć obłożona srebrnym pentagramem. Labry: czerwone podbite złotem.

Fundacji tego znaku herbowego dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Felkner zamieszkałej w miejscowości Karwia, powiat Pucki, na wniosek  Adama Bronisława Felknera. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego rodzina oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak używać będą nazwiska Felkner.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Felkner został zarejestrowany pod numerem 090323 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autorem projektu herbu: heraldyk, Paweł Towpik z Zieloej Góry.