Dmitrasinovic


http://rola.novaheraldia.net/wp-content/uploads/2018/02/dmitrasinovic.jpg

Niniejszym ogłaszamy fundację znaku herbowego rodziny
Dmitrasinovic dokonaną w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia.
Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Potwierdza się, że dnia 16 lutego Roku Pańskiego 2018, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 170218 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Opis herbu: W zielonym, na złotym wzgórku, starodawny, owalny ul pleciony ze słomy, ze skośnym daszkiem, na którym siedząca srebrna kura. Na skraju tarczy u góry, siedząca na wprost brazowa kura zwrócona w prawo. Tarcza potrzymywana przez dwa lemury stojace na wstędze z napisem ,, Od krala do krala,, Akt rejestracji został wystawiony dla fundatora herbu, Lucka Dmitrasinovic. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna roli herbowej Nova Heroldia. Jelenia Góra dnia 16 lutego 2018 roku.