Dmitrasinovic II


dmitrasinovic

Na czerwonym, srebrna suwmiarka w słup, zwrócona w prawo. Klejnot: siedem piór strusich w barwach przemiennych, czerwono-srebrnych. Labry czerwone, podbite złotem. Maksyma Od kraju do kraju

Fundacji znaku rodowego rodziny Dmitrasinovic dokonano dnia 02 października Roku Pańskiego 2019 dla rodziny Dmitrasinovic, na wniosek Szanownego Pana Theodere Dmitrasinovic. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Dmitrasinovic został zarejestrowany pod numerem 070919 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Najstarsi znani przodkowie fundatora byli chłopami. Przodkowie pochodzili z dwóch róznych krajów. Matka fundatora, Maria, pochodziła z miejscowości Olszyny w Polsce, tak jak jej przodkowie. Ojciec fundatora urodził się w miejscowości Petkovac, w Bośnii. Dmitrasinovicowie od 1876 roku, Ilija i Stan Dmitrašinović, żyli w Bośni na granicy Cesarstwa Austro-Węgierskiego, z rejonu Korbawi dzisiejszej Chorwacji, oraz z regionu miejscowości Bunić. Fundator upodobał sobie kolor czerwieni. Kolory zastosowane w herbie nabierają polskich barw narodowych, na pamiątkę jego kochanej matki. Dewizą fundatoru są słowa « Од краѩ до краѩ », to jest « Od kraja do kraja », a po polsku „od kraju do kraju”. Tak, fundator pragnie wspomnieć, że jego przodkowie rozrzuconi są po świecie, rozsiedli się, przybylywając do różnich krajów. Jest to sentencja przypominajaca potomnych o ich wędrówce, mimo że jest w innym kraju, stale myśli o miejscu pochodzenia przodków. Wspomniane zastosowane barwy czerwono srebrne nawiązują do kraju pochodzenia matki. Narzędzie miernicze, jakim jest suwmiarka, charakteryzuje fundatora herbu. Przez całe swoje życie zawodowe pracował w fabryce, jako frezer-narzędziowiec. Setna milimetra była jego jednostką miary w fabryce, ale również w życiu codziennym przywiązywał wielką wagę do dokładności, nawet teraz na emeryturze. Jego suwmiarka towarzyszy mu wszędzie. Lubi precyzję, dokładność rzeczy, słów, i życia.