Dawidowicz


Na niebieskiej tarczy, złoty krzyż ormiański chaczkar. Pomiędzy jego ramionami w obszarach ćwiertni 1,4 wagi szalowe złote, w 2,3 złote laski eskulapa. Klejnot, złota głowa lwa w koronie. Labry niebieskie podbite złotem.

Fundacji znaku rodzinnego Dawidowiczów dokonano Roku Pańskiego 2020 dla Pana Marka Dawidowicza. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Dawidowiczów został zarejestrowany pod numerem 070220 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdzają:

Prezes, Norbert Wacławczyk (rola herbowa) za zgodność genealogiczną i heraldyczną Heraldyk, Robert Fidura z Warszawy, za zgodność heraldyczną

Jelenia Góra, 20 lutego 2020 roku

Legenda herbowa

Barwy niebiesko-złote zastosowane w budowie godła herbu oraz labrów, nawiązują do dawnych terenów Polski, należących obecnie do Ukrainy, gdzie zamieszkiwał pradziadek Julian, adwokat i dziadek fundatora, Zdzisław. Barwa niebieska akcentuje również motto rodziny, sprawiedliwość i lojalność. Złoty krzyż ormiański zajmujący centralne miejsce na tarczy herbowej jest symbolem pochodzenia protoplastów rodu Dawidowiczów, którzy przywędrowali w okolice Lwowa z Armenii. W nowej ojczyźnie ród ten zasiedział się, rósł i odcisnął swój ślad w mieście królewskim Lwowie. Na pamiątkę tego momentu w klejnocie został obrany symbol złotej głowy lwa w koronie o takiej samej barwie, nawiązujący do jednego z elementów herbu dawnego powiatu lwowskiego, jakim jest kroczący lew w koronie. Swoistą wymowę związku pokoleniowego, pomiędzy przodkami a obecnymi przedstawicielami rodziny, są powtórzone elementy godła, waga szalowa i laska eskulapa. Złota barwa symbolizuje sprawiedliwość, ma również wskazywać na status wykonywanego zawodu sędziego i adwokata, których to profesji przedstawicielami byli pradziadek i dziadek fundatora. Nie mniej wymowny jest powtórzony symbol złotej laski eskulapa, jako znak profesji lekarskiej. Także te elementy, oprócz określenia profesji obecnych członków rodu Dawidowiczów, są poprzez ich umieszczenie w godle herbu, łącznikiem więzi rodzinnych. Ich reprezentantem jest fundator Marek Dawidowicz wraz z synem Tomaszem, oraz brat fundatora Jacek, wraz ze swoim męskim potomkiem Michałem.