Czernecki


W czarnej tarczy złota krokiew, obłożona trzema, w słup, symetrycznie złożonymi czerwonymi, świerkowymi  szyszkami.  W obszarze głowicy, dwie skrzyżowane w skos  rusznice barwy złotej. Poniżej w podstawie, czerwone kręgi tarczy strzeleckiej.Klejnot: z czarno-złotej nałęczki wyrasta czarny kilof o czerwonym stylisku, który opleciony jest znakiem rodła w barwie złotej. Labry: czarne podbite złotem.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2024 z inicjatywy rodziny Czerneckich, wywodzącej  korzenie  przodków ze Śląska. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie  fundatora, Krzysztofa Czerneckiego, męscy i żeńscy zgodnie z listem herbowym jak również  zgodnie z informacjami zawartymi w aneksie do tego aktu rejestracyjnego. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Czerneckich, został zarejestrowany pod numerem 290124 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza  komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 23 stycznia 2024 roku