Miedzynarodowy Dzień Heraldyki


 

Międzynarodowy Dzień Heraldyki

10 czerwca 2020 roku

Zapoczątkowany przez rolę herbową Nova Heroldia działającą przy towarzystwie Polska Wspólnota Heraldyczna. Święto powołane do życia przez polskich heraldyków Śp. Tomasza Steifera, Pawła Towpika oraz Norbert Waclawczyka w roku 2015.