Żdan


zdan
W czerwonym, srebrna głowica i srebrna podstawa połaczone lewym skosem o takiej samej barwy, który przełożony złotym, rozwiniętym zwojem, w pas złożonym.
Klejnot – na hełmie staroruskim, z kolczugą, w prawo zwróconym,
czerwone orle skrzydło o lotkach w barwach przemiennych czerwono-srebrnych.
Motto złożone u dołu na srebrnej wstędze ,,Gdzie jest ojczyzna tam jest najlepiej. Fundatorem herbu rodziny Zdan jest pan Dimitr (Zmicer) Zdan z Kowrowa w Rosji. Herb jest używany od 28  września 2007 roku. Zaprojektowany został na zlecenie fundatora przez Dymitra Iwanowa, malarza heraldycznego, sekretarza Gildii Heraldycznych malarzy Rosji. Wykonanie graficzne Alexander Grefenstein  członek komisji heraldycznej w obwodzie swierdłowskim w Rosji został zarejestrowany po raz pierwszy pod nr. 664 w Ukrainian Heraldry Seciety
w Roli Herbowej „Nova Heroldia”  pod numerem 140115 dnia 14 stycznia 2015 roku.