Widerkiewicz


W zielonym, ze skraju tarczy w obszarze podstawy, wyrastają zbrojne ręce w barwie niebieskie, trzymające: z prawej, trzy w wachlarz, skierowane ku górze srebrne błyskawice. Z lewej, srebrny, podwójny lotaryński krzyż morowy. Klejnot: na zielono-srebro-niebieskiej nałęczce, krzyżem w skos, z lewa młotek murarski, z prawa młotek szewski, oba o niebieskich obuchach i czarnych trzonkach, które ograniczają złożony na nich fronton świątyni ( klasztoru Salezjanów z Lutomierska). Labry: w barwach przemiennych, zielono-niebiesko-zielone podbite srebrem. U dołu na wstędze maksyma ,,Honor i Ojczyzna”

Wpisanie herbu do rejestru  Polskiej Roli Herbowej dokonano Roku Pańskiego 2024 dla rodziny Widerkiewicz, wywodzącej  korzenie przodków z miejscowości  Lutomiersk. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie  fundatora, Mateusza Widerkiewicza, męscy i żęńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Widerkiewicz.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Widerkiewicz, obrany i zarejestrowany został pod numerem 280124 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza  komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 23 stycznia roku 2024.