Waszczak


 

 

Na czerwonym, w obszarze podstawy, orzeł piastowski srebrny, złoto uzbrojony, takiej samej koronie, trzymający w prawej łapie kłos zboża, w lewej gęsie pióro, wszystko w barwie złotej. Powyżej, dwa wspięte, złoto uzbrojone, do siebie skosem skierowane, srebrne lwy angielskie, podtrzymujące łapą skierowaną ku górze, złoty kwiatostan habru. Klejnot: na czerwono – srebrnej nałęczce, ukorzenione, zielone drzewo jabłoni, na którym  trzy czerwone jabłka. Labry: czerwone podbite srebrem.

Rejestracja herbu własnego Waszczak, nastąpiła Roku Pańskiego 2024 dla rodziny Waszczak w Polskiej Roli Herbowej. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Piotra Waszczaka, a więc jego

małżonka i dzieci, tak długo jak stosować będą nazwisko Waszczak lub z członem Waszczak. Dodatkowo, osoby uprawnione do używania tego herbu, określone zostały Edyktem sformułowanym w aneksie do tego aktu rejestracyjnego.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Waszczak został zarejestrowany pod numerem 030224 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 07 lutego 2024 roku