Tscherny


tscherny

Tarcza herbowa dzielona w pas w barwach złoto-czarnych. W złotym, dwa czarne rogi jelenie ułożone w pas jeden nad drugim. W polu czarnym dwa złote rogi jelenie, ułożone w pas, jeden nad drugim ułożone. Klejnot, róg ułożony w słup, podzielony w pas w barwach czarno-złotych. Labry w barwach czarno-złotych.

Rodzina pochodząca z Czech osiadła w Bawarii w początkach wieku XIX. Pierwszym potwierdzonym przodkiem rodu Tscherny był Dobromil Tscherny vel Czerny z Pragi, wymieniany w aktach tego miasta w 1690 roku. Bezpośrednim potomkiem jest fundator herbu własnego Tscherny, Sebastian Tscherny z Pasau..

Fundacji herbu dokonano w grudniu roku 1999. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 220407 dokonano na wniosek Sebastiana Tschernego. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.