Schywalsky vel Szywalski


Na niebiesko-złotej tarczy, dzielonej w pas cięciem w falę, z którego wyrasta postać męska w czarnym kapeluszu, białej koszuli i niebieskiej kamizelce, trzymająca od siebie w bok, wprawej i lewej ręce po jednym złotym liściu klonu. U podstawy złożona złota kotwica. Klejnot: Z nałęczki wyrastająca taka sama postać, trzymająca jednakże w rekach po jednej złotej kotwicy. Labry: niebieskie podbite złotem.

Tymże aktem rejestracyjnym, komisja heraldyczna Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia, po zbadaniu pod względem heraldycznym i genealogicznym herbu własnego Schywalski vel Szywalski, informuje że został on zarejestrowano dla rodziny Schywalsky z Hesji pod numerem 080321. Herb ten jest ukazany w prawidłowej formie heraldycznej. Do używania herbu obok fundatora uprawniony jest,: syn Simon oraz jego dzieci, jak te pozostali potomkowie pochodzący w linii prostej od jego dziadka Augusta Schywalsky’ego z Otthmut O / S, urodzonego ok. 1879 roku, oraz potomkowie płci żeńskiej, o ile posiadają nazwisko rodowe Schywalsky. Przyjęty przez Karla Schywalsky’ego projekt herbu, wykonał: Norbert Wacławczyk z Erlensee, według grafiki Tomasza Steifera z Gdańska. Zgłoszony powyższy list herbowy zostaje niniejszym wydany po raz pierwszy dla rodziny Schywalsky vel Szywalski w dniu 8 marca 2021 roku dla fundatora  Karla Schywalsky’ego vel Szywalskiego i jego potomków.

 

   .