Szutkowski


szutkowski

 

Tarcza herbowa dzielona w krzyż w barwach na przemian srebrno-niebieskich. W 1 i 4 srebrna, 2 i 3 w niebieskim, podkowa srebrna barkiem ku górze z zaćwieczonym krzyżem srebrnym. W tarczce sercowej w niebieskim, złota korona z której wyrasta srebrny pies. Klejnot, ręka zbrojna z mieczem uniesionym do cięcia wyrastająca ze srebrnej korony na hełmie ozdobionym niebiesko-srebrną opaską. Labry w barwach niebiesko-srebrnych.Ród Szutkowski swoje korzenie wywodzi z Prus. Na przestrzeni wiekówreprezentowany był szczególnie na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Nazwisko to występowało w różnych wersjach pisowni. Między innymi w formie Szutkowsky, Szutkowski, Schutkowski, Schuttkowsky.Prawdopodobni przodkowie noszący to nazwisko wymieniani są w starych dokumentach archiwalnych pod datą 1798 roku. Określani byli jako rodzina szlachecka herbu własnego jak też herbu Pobóg, występowali w zaborze Pruskim i ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Trwają badania genealogiczno-heraldyczne mogące potwierdzić te związki.  Przedstawicielem rodu Szutkowski jest fundator herbu własnego Szutkowski, Florian Szutkowski.Fundacja herbu własnego Szutkowski została dokonana na wniosek Floriana Szutkowskiego w miesiącu marcu roku 2008. Herb ten zarejestrowano pod numerem 180308 w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia. Znaku tego mogą używać wszyscy bezpośredni potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Szutkowski.