Szłowieniec


szlowieniec

W złotym, pomiędzy złożonymi u podstawy dwoma zielonymi, skrzyżowanymi u dołu gałązkami oliwnymi, czerwony płomień. Klejnot , na hełmie ozdobionym zielono złota opaską, biały gołąb wznoszący się do lotu trzymający w dziobie zieloną gałązkę oliwną. Labry zielone podbite złotem. Na wstędze pod tarczą umieszczono dewizę: Deum Laudare.Jak podają najstarsze rodzinne przekazy ród Szłowieniec pochodzi z terenów dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Związany był i jest z miejscowością Szłowieńce niedaleko Radunia w powiecie Lidzkim, województwo Nowogrodzkie na terenie obecnej Białorusi. Najstarsze wzmianki na temat majątku dworskiego Szłowieńce  pochodzą z roku ok. 1830. W związku ze spustoszeniem jakie w rodzinie dokonały dwie wojny światowe nie sposób dotrzeć do przodków starszych, niż swoim życiorysem sięgających początków XX wieku. W roku 1925 ze związku Antoniego Szłowieniec i Gryzeldy Adolewskiej, we wspomnianej wcześniej ziemi przyszedł na świat Wacław Szłowieniec, który to po powrocie z niewoli sowieckiej w roku 1948 trafił do Włodawy, gdzie wraz z Różą z Budzyłów założył rodzinę. Ze związku tego, którego owocem było czworo dzieci, w roku 1953 zrodził się Tadeusz Szłowieniec. On to wraz z poślubioną Zofią Dorotą Sieńko miał jednego syna, zrodzonego dnia 02 VIII 1980 roku, Grzegorza Daniela Szłowieniec, fundatora herbu własnego Szłowieniec. Fundacji znaku rodowego rodziny Szłowieniec dokonano dnia 26 czerwca Roku Pańskiego 2011 na wniosek Grzegorza Daniela Szłowieniec. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że  dnia 26 czerwca Roku Pańskiego 2011 herb ten został zarejestrowany pod numerem 260611 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora herbu a także potomkowie w linii żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Szłowieniec.