Szamryk


Na czerwonej tarczy, żaglowiec drewniany o jednym maszcie i rozwiniętym srebrnym żaglu rejowym, na którym czerwone pióro, z lewa w skos. Na maszcie, złoty proporczyk oraz dwie chorągwie na dziobie i rufie takiejże barwy. Labry: czerwone podbite srebrem. Klejnot: na czerwono – srebrnej nałęczce, złoty snop zboża, przewiązany podwójnie srebrnym pasem.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonanał Roku Pańskiego 2022 Jan Szamryk wywodzący swoje korzenie z województwa lubelskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest fundator oraz osoby wskazane w aneksie. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Szamryk, został zarejestrowany pod numerem 031222 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 14 grudnia roku 2022