Synoś


synos

Tarcza herbowa dzielona w pas, dolna w słup o barwach czerwono-niebiesko-złotych. Na polu czerwonym złota litera S. W prawym niebieskim polu dłoń otwarta, na której złożona jest złota moneta, przez palce zwisa biała tkanina. W lewym polu, na złotym tle lemiesz pługa. Klejnot, trzy pióra strusie o barwach czerwono-złoto-niebieskich. Labry w barwach czerwono-złotych.

Ród Synoś pochodzący z miejscowości Błażewa w województwie radomskim reprezentowany jest przez Andrzeja Synosia, syna Władysława i Anny Synoś z domu Odej, oraz jego potomków po linii męskiej z Jeleniej Góry.

Fundacji herbu własnego Synoś dokonano w miesiącu czerwcu 2006 roku. Rejestrację w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia w miesiącu grudniu, rejestrując wspomniany herb własny pod numerem 61206. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.