Stolarski


stolarski

W czerwonej tarczy herbowej mała tarczka srebrna, w której umieszczono złożone w krzyż siekierę i nóż w barwach naturalnych. Klejnot trzy stojące, zielone liściaste gałęzie o określonej ilości liści. Prawa gałąź posiada osiem listków, środkowa dziewięć, lewa dziesięć listków. Labry w barwach czerwono-srebrnych.

Linia genealogiczna udokumentowana źródłowo sięga roku 1862 i odnosi się do przodka Adama Stolarskiego z Czekażowic koło miejscowości Tarły. Jego bezpośrednim potomkiem jest Józef Stolarski urodzony w 1905 roku w Julianowie. Jego syn, Edmund Stolarski urodzony w Tomaszowie, doczekał się aż czterech męskich potomków, kontynuatorów rodu Stolarski. Między innymi Edmunda, Andrzeja, Ryszarda i Mariusza Stolarskich.

Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2002. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 200606 . Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od Mariusza Stolarskiego tak długo jak używane będzie nazwisko Stolarski.