Stępniowski


stepniowski

W zielonej tarczy herbowej podstawa złota w kształcie cokoła o trzech stopniach obłożonego czerwoną dwukrotnie wypełnioną różą ze złotym środkiem. Na nim ustawiona złota kolumna w towarzystwie dwóch róż złotych dwukrotnie wypełnionych, złożonych w pozycji głowicy, po jednej z każdej strony. Prawa z czerwonym środkiem lewa ze srebrnym środkiem. Klejnot postać lajkonika krakowskiego zwróconego w prawo. Labry w barwach zielono-złotych.Ród Stępniowskich swoje korzenie wywodzi z małopolski. Istnieje przypuszczenie oparte na informacjach genealogiczno-heraldycznych że przodkowie posiadali pochodzenie szlacheckie. Nadal trwają poszukiwania genealogiczno-heraldyczne mogące fakt ten potwierdzic. Najstarszy znany przodek, poświadczony urzędowymi dokumentami to Jan Stępniowski mistrz piekarski urodzony w 1881 roku. Zginął tragicznie dnia 11 stycznia 1945 roku pod Krakowem na wałach Wisły w momencie wycofywania się wojsk niemieckich. Poślubiając Wiktorię Stępniowską z domu Obrzydowicz doczekał się trójki dzieci, dwóch córek oraz męskiego potomka w osobie Mieczysława Stępniowskiego urodzonego w roku 1925 w Krakowie. Mieczysław żeni się z Heleną Stępniowską z domu Gronicką. Ze związku tego przychodzi na świat pięcioro dzieci, dwie córki i trzech synów. Najstarszy syn Stanisław urodzony w 1952 roku, jeszcze w Krakowie zakłada własną rodzinę. Ze związku z Józefą Budnik doczekał się dwóch córek, Beaty urodzonej w Sztokholmie w Szwecji oraz Moniki urodzonej w Jaśle. Opuszczając rodzinny Kraków osiada w mieście Krapkowice w województwie Opolskim.

Rejestracji herbu własnego Stępniowski dokonano dnia 06 grudnia Roku Pańskiego 2008 na wniosek Stanisława Stępniowskiego któremu to herb ten zarejestrowano w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 061208. Herb ten jest znakiem herbowym zrejestrowanym z inicjatywy fundatora herbu własnego Stępniowski, Stanisława Stępniowskiego. Do używania tego znaku herbowego mają prawo wszyscy potomkowie męscy pochodzący od Mieczysława Stępniowskiego, ojca fundatora,oraz żeńscy potomkowie pod warunkiem zachowania nazwiska Stępniowski.