Stefański z Gdańska


Na czerwonej tarczy,  pomiędzy rogami czarnego wołu,  w pas, srebrna tamga tatarska z prawej i krzyż rycerski takiej samej barwy z lewej. Klejnot: na drzewcu zakończonym stylizowanym białym orłem w koronie, siedzącym na złotym cokole ozdobionym biało-czerwonymi wstążkami, sztandar biało czerwony w słup, na którym w barwach zmiennych pól, symbol miasta Gdańska. Labry: czerwone podbite srebrem.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Stefańskich, zamieszkałej w mieście Gdańsk, województwo pomorskie. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest obok fundatora: Edyta, Daria, Natalia, Miłosz oraz ojciec fundatora Mieczysław i Brat fundatora Marek oraz ich męscy i żeńscy potomkowie, tak długo jak używać będą nazwiska Stefański.

Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Stefańskich, został zarejestrowany pod numerem 220921, w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 30 września 2021 roku

 

Autorem herbu, Alice Wallenberg