Sarwa


Czarna, okrągła tarcza w stylu afrykańskim, na której złożono srebrną tarczę z czarnym obrębem przy jej skraju, przytrzymywana przez dwa brunatne, wspięte psy, ze srebrnymi pazurami i zębami, z których pysków zieją złoto-czerwone płomienie. Za nią,  dwie srebrne skrzyżowane dzidy. Klejnot: Na nałęczce w barwach zmiennych czarno-srebrnych, złota korona z liści palmowych z której wyrastają trzy srebrne strusie pióra. Labry: czarne podbite srebrem. U dołu na wstędze dewiza ,,Veritas et Prudentia”

Herb własny Sarwa, nadany przez władcę Królestwa Sefwi Obeng-Mim (Ghana) Jego Królewską Wysokość Oheneba Nana Kwame Obeng II dla jego Ekscelencji Andrzeja Juliusza Sarwy, to nie tylko zbiór elementów, które w sposób symboliczny ilustrują osobę Szanownego Pana Andrzeja Juliusza Sarwę, to również obrazy odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne dla całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. Swoistą wymową uznawanych wartości życiowych, są elementy konstrukcji godła, mimo że zastosowano je w kontekście kultury afrykańskiej. Każdy element prezentowanego herbu ma określone znaczenie. Kolor tarczy herbowej jest czarny i symbolizuje roztropność. Tarcza srebrna natomiast symbolizuje prawdę. Te wartości przedstawione symbolicznie wiążą się z dewizą umieszczoną pod herbem: Veritas et prudentia (Prawda i roztropność). Barwa srebrna w heraldyce wskazuje na takie cechy jak rycerskość i romantyczność, a osoby lubujące się w takim metalu są godne zaufania. Ponadto barwa srebrna od zarania jest synonimem i symbolem szczerości, suwerenności, honoru, lojalności, a także czystości ciała i duszy. Brunatne psy ziejące ogniem, nawiązują do legendy plemiennej ludu, od którego pochodzi Królestwo Sefwi Obeng-Mim: Uważa się, że pierwszy Aduana (jakby odpowiednik polskiego mitycznego Lecha) miał psa, który kiedyś szukał jedzenia i widząc ogień, pies pomyślał, że znalazł dla swego pana coś dobrego, a próbując chwycić ogień zębami, poważnie poparzył sobie pysk. Kiedy właściciel zobaczył, że pies nadchodzi wraz z ogniem, powiedział: „mój psie, przyniosłeś mi coś wartościowego”. Aduana to jeden siedmiu z najznakomitszych ludów zamieszkujących Ghanę. Jego godłem jest pies ziejący ogniem.

Nadzieją, obdarzonego tym znakiem herbowym, Pana Andrzeja Juliusza Sarwy, jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie, treści odzwierciedlających duchowy związek potomków z przodkami. Treść zawarta w konstrukcji całego herbu jest świadomym
i dobrowolnym przedsięwzięciem, mającym na celu identyfikację i promowanie całego rodu. Ma być również uhonorowaniem wyznawanej dewizy życiowej i jej zapisem w pamięci potomków.
Opisana powyżej legenda obrazuje również związki filiacyjne, czyli relację przodek
i potomek. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Herb ten powinien pozostać w świadomości, tak współczesnych, jak i przyszłych pokoleń, jako symbol dumy, więzi i tradycji rodowej. Interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną
Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia. Rejestracja tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Sarwów wywodzących swoje korzenie z miejscowości Sandomierz w Województwie Świętokrzyskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego jest fundator i wszyscy bezpośredni potomkowie Andrzeja Juliusza Sarwy tak długo jak stosować będą nazwisko Sarwa.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Sarwa, został zarejestrowany pod numerem 200622 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, jako herb uzyskany z nadania przez władcę Królestwa Sefwi Obeng-Mim (Ghana) Jego Królewską Wysokość Oheneba Nana Kwame Obeng II. Certifikat KCG 03062022, dla jego Ekscelencji Andrzeja Juliusza Sarwy.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 28 czerwca 2022 roku