Sarwa


Czarna, okrągła tarcza w stylu afrykańskim, na której złożono srebrną tarczę z czarnym obrębem przy jej skraju, przytrzymywana przez dwa brunatne, wspięte psy, ze srebrnymi pazurami i zębami z których pysków zieją złoto-czerwone płomienie. Za nią, dwie srebrne skrzyżowane dzidy. Klejnot: Na nałęczce w barwach zmiennych czarno-srebrnych, złota korona z liści palmowych z której wyrastają trzy srebrne strusie pióra. Labry: czarne podbite srebrem. Dewiza umieszczona pod herbem na wstedye: Veritas et prudentia (Prawda i roztropność).

Rejestracja tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Sarwów wywodzących swoje korzenie z miejscowości Sandomierz w Województwie Małopolskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego jest fundator i wszyscy bezpośredni potomkowie Andrzeja Juliusza Sarwy tak długo jak stosować będą nazwisko Sarwa. Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Sarwa, został zarejestrowany pod numerem 200622 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, jako herb uzyskany z nadania przez władcę Królestwa Sefwi Obeng-Mim (Ghjana)Jego Królewską Wyskość Oheneba Nana Obeng II.Certifikat KCG 03062022

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 28 czerwca 2022 roku