Rembiałkowski


rembialkowski

W złoto niebieskiej tarczy dzielonej w słup, w podstawie skrócona szpica dzielona linią cięcia, na której krzyż kawalerski. Na wierzchołku szpicy osadzony bizant, uwieńczony ramionami wagi szalowej, wszystko w barwach naprzemiennych. Klejnot, na nałęczce w barwach złoto niebieskich, toczek walcowaty z nałożonym symbolem Różańca Św.,w barwach przemiennych w słup, niebiesko złotych, na którym osadzone dwa skrzyżowane w krzyż ukośny topory złote o styliskach czarnych. Labry niebieskie, podbite złotem. Dewiza “Hic et nunc” Fundatorem  herbu rodziny Rembiałkowskich jest pan Jacek Rembiałkowski. Herb własny rodziny Rembiałkowskich został zarejestrowany pod numerem 151213 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora z żoną Ewą, jego syn Kajetan z żoną Joanną, córka Kinga, wnukowie Kacper i Mikołaj, wnuczka Maja Rembiałkowscy oraz ich potomkowie po mieczu pod warunkiem zachowania nazwiska Rembiałkowski.