Rakowski


rakowski

Tarcza herbowa niebieska, w której złożony jest rak czerwony, trzymający w kleszczach o takiej samej czerwonej barwie, po jednej tarczy herbowej, z inicjałami R i W . Klejnot, wyrastający rak, jak w tarczy. Labry w barwach czerwono-niebieskich. Rodzina pochodząca z ziemi lwowskiej reprezentowana przez Juliana Rakowskiego urodzonego w 1890 roku. Ze związku z Elżbietą Rakowską z domu Putryńską doczekał się dwóch synów. Jana Maurycego oraz Adama Juliana. Kontynuatorem rodu jest syn Adama Juliana Rakowskiego Waldemar Rakowski, fundator herbu własnego Rakowski.Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2006. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 121106 dokonano na wniosek Waldemara Rakowskiego. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy męscy potomkowie fundatora herbu w tym: syn Adam Julian Rakowski