Przybyliński


Na niebieskiej tarczy obłożonej liliami heraldycznymi, rzędem, 6 razy w pas, w barwach przemiennych złoto-srebrnych, złożono w obszarze prawej flanki wspiętego gryfa w barwie czerwonej, zwróconego w lewo. Klejnot: Na nałęczce w barwach przemiennych, złożona antyczna kolumna, na której sylwetka siedzącego kota, na wprost. Wszystko w barwie złotej. Labry: Prawe, czerwone podbite złotem. Lewe, niebieskie podbite srebrem.

Niniejszym potwierdzamy, że herb rodziny Przybylińskich został zarejestrowany w dniu 17 marca Roku Pańskiego 2021 pod numerem 100321 w Polskiej Roli Herbowej  Nova Heroldia z Jeleniej Góry,  i  podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie, oraz kultywowanie jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń.

Herb własny rodziny Przybyliński, to nie tylko zbiór elementów które ilustrują pochodzenie przodków tej rodziny, to również symbole odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. Kolorystyka godła jest nawiązaniem do teraźniejszości i przeszłości. Łączy miejsce urodzenia fundatora – Białogard, regionu Wołynia – miejsca pochodzenia najstarszych znanych przodków, ponadto kolor niebieski ma również związek z ogromnym sentymentem do Krakowa. Złoto i srebro zastosowane w kolorystyce lilii umieszczonych w godle, ma również swoje znaczenie. Barwa złota jest symbolem głęboko ukrytych treści osobowości fundatora. Osoba identyfikująca swoją osobowość z tą barwą jest pełna wzniosłych idei, szlachetna i posiadająca wysokie morale. W mniemaniu otoczenia ma bardzo bogatą naturę, a dla niektórych stanowiąca swoiste niebezpieczeństwo. Jako że w duszy pielęgnuje najwyższe ideały i zalety, nie zadowola się niczym mniejszym. Kocha splendor, wielkość i mnogość. Niestety, niekiedy marzenia okazują się nieraz bronią obosieczną – raz zawiedzione i zdeptane powodują, że zwraca się sam przeciwko sobie.

Barwa srebrna tworzy swoistą atmosferę wokół osób które posiadają takie cechy jak rycerskość, honor, romantyczność. Ponadto ludzie ci uwielbiają przychodzić z pomocą bliźnim i tym samym są godne zaufania.

Lilie heraldyczne wskazują również na umiłowanie języka i kultury francuskiej. Widoczny w klejnocie kot oznacza darzenie miłością tych zwierząt przez fundatora, zaś antyczna kolumna, szczególną pasją do antyków. Gryf podobnie do barw znajdujących się na herbie nawiązuje do miejsca urodzenia fundatora, a wolne miejsce obok niego jest symbolicznym nawiązaniem do wielu niewiadomych dotyczących własnych przodków.

Symbolika herbu jest swoistą wymową związku pokoleniowego, pomiędzy przodkami a obecnymi przedstawicielami rodziny. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Prosta interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została konsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.

 

Symbolika herbu jest swoistą wymową związku pokoleniowego, pomiędzy przodkami a obecnymi przedstawicielami rodziny. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Prosta interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została konsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.