Porombka


Na czerwonej tarczy, ponad srebrną wklęsłą podstawą, ręka zbrojna, z szablą pomiędzy dwoma srebrnymi, piecioramiennymi gwiazdami. Klejnot: Na hełmie ozdobionym czerwono srebrną nałeczką, wyrasta chorągiew  o dwóch latzach, w barwie czerwonej, na której złoty śląski orzeł. Labry:czerwone podbite złotem.

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna,że Szanowny Pan Roman Porombka, urodzony w Strzelcach Opolskich , dokonał fundacji znaku herbowego, rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 121220.

Fundacji znaku rodzinnego Porombka dokonano Roku Pańskiego 2020 dla rodziny Pana Romana Porombka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Porombka został zarejestrowany pod numerem 121220 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.Upoważnieni do stosowania tego znaku herbowego obok fundatora jest jegozona oraz wszyscy potomkowie męscy i żeńscy, tak długo jak zachowają nazwisko Porombka.

Legenda herbowa

Obranie godła herbu, zbrojnej ręki z szabla umieszczoną pomiędzy dwoma gwiazdami ma swój rodowód zaporzyczony z podania o powstaniu nazwiska fundatora. Jak podaje rodzinna legenda, protoplasta rodu był osadnikiem sprowadzonym z frankonii przez ówczesnych książąt ziemi opolskiej, celem osiedlenia .Działo się to w czasach zamieszek i rozbojów ze strony zubożałego rycerstwa. W czasie jednego z takich napadów doszło do walki z osadnikami. Jeden z osadników wykazał się szczególną odwagą, zabijając dwóch rycerzy rabusiów. Osada został uratowana a odważny osadnik otrzymał  przydomek Porombał, gdyż w czasie walki porąmbał rabusiów zdobyczną szablą.  Wklęsła podstawa nawiązuje do miejsca odgrywania sie tej sceny a mianowicie  obniżeniu terenu. Ma to o tyle znaczenie że dolina ta spowodował iż rycerze rabusie nie mogli wydostać się z tego miesca i tam poniesli klęskę. Czerwona chrągiew jest symbolem  przelanej krwi a złoty orzeł opolski znakiem pochodzenia z tej krainy.

Projekt herbu i wykonanie Alice Wallenberg