Piszczor


piszczor

Tarcza trójdzielna w rosochę, w barwach czerwono-niebiesko-złotych. W polach prawym i lewym piszczałki złote, ustnikami ku górze zwrócone. W polu dolnym złotym ruina budowli na wzgórku. Klejnot trzy pióra strusie w barwach czerwono-niebiesko-złotych. Labry w barwach na przemian, czerwono-złotych, niebiesko-złotych.

Rodzina pochodząca z Rozniątowa na ziemi śląskiej, reprezentowana przez fundatora herbu Waldemara Pisczora ożenionego z Edytą Gruszką, syna Güntera i Edeltraut Pisczor z domu Malcherek. Najdalej źródłowo udokumentowani przodkowie to Karol Pisczor urodzony w1905 roku w Opolu oraz jego ojciec Wincenty Pisczor, kupiec, właściciel sklepu kolonialnego z Opola.

Fundacji herbu dokonano w lutym roku 2006. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 110406 dokonano na wniosek Waldemara Pisczora. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu, w tym jego synowie Denis i Florian Pisczorowie.