Partyński


partynski

W czerwonej tarczy herbowej pod złotą głowicą, skrzyżowane dwa klucze złote ku górze uchwytami, pomiędzy którymi zawieszona złota kiść winogrona. Klejnot, kroczący baranek złoty, zwrócony w prawo. Labry w barwach czerwono-złotych.

Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb rodziny Partyński został zarejestrowany pod numerem 0110708  i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nowa Heraldia. Herb ten będący w posiadaniu rodziny Partyńskich został potwierdzony wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego podanego przodka. Do używania tego znaku herbowego uprawnieni są wszyscy bezpośredni potomkowie wywodzący się fundatora herbu.