Pakowski


Opis herbu: W niebieskim obok zielonej ostrości, na której złożono srebrne, skrzyżowane narzędzia piwowarskie, szuflę i cembrzyk, przełożone laską pasterską w słup, z prawa złota misa z lewa lilja heraldyczna takiej samej barwy. Klejnot, na zawoju w barwach niebiesko-złoto-zielono-srebrnych, przed zlotą, zwichrzoną limbą górską, skrzyżowana włócznia i tarcza afrykańska. Labry, prawe w barwie niebieskiej podbite zlotem, lewe zielone, podbite srebrem. U dołu na wstędze, dewiza: ,,qui sapis ad vitam sapias,,

Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Pakowskich zwanego Cembra, dokonaną w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 16 sierpnia Roku Pańskiego 2017, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 170817 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest: fundator Maciej Pakowski oraz jego małżonka Anna Pakowska zd. Garus, jak też potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Pakowski .

.

Akt rejestracji został wystawiony dla fundatora herbu, Macieja Pakowskiego.