Orliński


Tarcza dzielona w krzyż w barwach przemiennych czerwono-srebrnych. W 1, srebrna dłoń zaciśnięta w pięść. W 2, orzeł czerwony trzymający w łapach zielone gałązki dębu. W 3, gwiazda wiatru w barwach przemiennych czerwono-srebrnych. W 4, srebrna otwarta dłoń. Kleinot: na nałęczce w barwach zmiennych czerwono-srebrnych, dwa skrzydła orle na wprost, prawe srebrne, lewe czerwone. Labry: czerwone podbite srebrem. Na wstędze dewiza ,,wiecznie, aż do końca”

Niniejszym ogłaszamy wszem wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Damian Orliński pochodzącego z miejscowości Sulino w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, dokonał fundacji własnego znaku herbowego  opisanego poniżej, rejestrując go w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry. Rejestracja herbu nastąpiła dnia 06 kwietnia Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Orliski. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: żona, wszyscy bezpośredni  potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Orlisńki. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Damian Orliński, został zarejestrowany pod numerem 060323w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

 

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 07 kwietnia 2023 roku.