Orczyc-Musiałek


orczyc

W niebieskiej tarczy herbowej trzy nieociosane brzozowe belki w barwie srebrnej ułożone na planie konstrukcji podwozia wozu drabiniastego, w krzyż podwójny. W miejscach przecięcia się belek po jednym czerwonym rubinie. Klejnot z niebiesko-srebrnej opaski wyrastają dwie ręce w białej koszuli, trzymające w górze skrzyżowane ze sobą ciupagi góralskie w barwach naturalnych, cięciami obuchów do siebie.Ród Orczyc-Musiałek pochodzi z Podhala. W bliżej nieokreślonym czasie ród przenosi się do Bolesławca nad Prosną. Tu pierwszy znany nam przodek Kacper (ur. około 1803 r.) zajmuje się kupiectwem, podobnie jak jego syn Aleksander i wnuk Szymon. Dopiero syn Szymona – Wacław zostaje zawodowym wojskowym, najpierw w gwardii cara Mikołaj II, a następnie w Wojsku Polskim. Po opuszczeniu armii, Wacław zostaje – jak jego przodkowie – kupcem i przenosi się z rodziną na Mazowsze. Jest aktywnym działaczem samorządowym. Syn Wacława – Edward po zakończeniu II wojny światowej osiada w Giżycku. Zawiera związek małżeński z Ireną Oralewską vel Orłowską. Ich najstarszym synem jest Stefan fundator herbu. Orczyc-Musiałkowie spowinowaceni są z rodami Skrodzkich herbu Ślepowron i Zielonackich herbu Leszczyc. Od trzech pokoleń Orczyc-Musiałkowie należą do inteligencji, pełnią różne funkcje w oświacie i samorządzie lokalnym. Fundacji znaku rodowego rodziny Orczyc-Musiałek dokonano dnia 31 miesiąca marca Roku Pańskiego 2010 na wniosek Stefana Orczyc-Musiałek. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że  dnia 10 kwietnia Roku Pańskiego 2010 herb własny rodziny Orczyc-Musiałek został zarejestrowany pod numerem100410 w roli herbowej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heraldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże Wspólnoty Heraldycznej. Do używania tego znaku herbowego są uprawnieni wszyscy potomkowie męscy pochodzący  od fundatora herbu i jego synów Łukasza i Bartosza oraz potomkowie w linii żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Orczyc-Musiałek.