Obiegły


Na tarczy ciętej w pas linią falistą, w polu zielonym, trzy, rzędem w pas biegnące złoto odziane nogi. W polu niebieskim złota ryba uzbrojona zębami, z wygiętym ku górze ogonem. Klejnot. Wyrastający srebrny poler, owinięty dwiema złotymi linami  cumowniczymi o potrójnym splocie, opadającymi na boki i rozwarstwiającymi się symetrycznie po obu stronach tarczy na liczne  sznury i sznurki. Na polerze złożona złota wspięta mrówka trzymająca w przednich odnóżach srebrną otwartą książkę.  Labry. Prawe: zielone podbite złotem. Lewe: niebieskie podbite złotem. Poniżej na wstędze dewiza:

PES PEDEM, AT FRATER FRATREM FULCIT.

Fundacji i rejestracji tego znaku herbowego, dokonał Roku Pańskiego 2022 Pan Marcin Obiegły pochodzący z Gdyni, dla siebie i swojej rodziny. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora,  męscy i żęńscy, oraz osoby wymienione w aneksie rejestracji, tak długo jak stosować będą nazwisko Obiegły.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Obiegły, został zarejestrowany pod numerem 271022 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z  Jeleniej Góry. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 29 październik 2022.

Za zgodność genealogiczną i heraldyczną, komisja heraldyczna  Norbert Wacławczyk.

Projekt i sprawdzenie na jednorazowość,  heraldyk Paweł Szymon Towpik .