Nossol


W niebieskiej tarczy złoty krzyż  teutoński z czarną obwódką, na którym napis w słup, Resurrexit. Pomiedzy tarczą a kapeluszem kościelnym barwy zielonej o dziesięciu chwostach z każdej strony, umieszoczony czarny krzyż trójlistny, równoramienny. Poniżej na wstędze maksyma o treści  ,,Veritatem Facere in Caritete”

Rejestracji herbu kościelnego  jego Eminencji arcybiskupa Nossola, dokonano na wniosek przedstawiciela Inicjatywy Społecznej Moreantiqua, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego w dniu 20 czerwca 2019 roku